چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: اثر شوری سطح ایستابی کم عمق بر مقدار شوری در نیمرخ خاک (مریم باقری مقدم، مهدی ذاکری نیا، حسین شریفان)

0

عنوان مقاله: اثر شوری سطح ایستابی کم عمق بر مقدار شوری در نیمرخ خاک

نویسندگان: مریم باقری مقدم، مهدی ذاکری­ نیا، حسین شریفان

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه ­خشک به خصوص در مناطق با سطح آب زیرزمینی شور کم عمق، خطر شور شدن خاک سطحی در اثر صعود نمک با جریان مویینگی، بسیار محتمل است.

بنابراین مطالعه چگونگی این فرآیند برای جلوگیری از کاهش کیفیت خاک ­های مفید زراعی امری ضروری است. در این پژوهش، به بررسی اثر شوری آب زیرزمینی بر میزان شوری پروفیل خاک پرداخته شد.

بدین ترتیب ستونی با ارتفاع 125 سانتی­‌متر و قطر 5/31 سانتی­متر در نظر گرفته شد و جریانی با هدایت الکتریکی 8 دسی‌زیمنس بر متر از کف آن به ارتفاع 25 سانت‌متر تثبیت گردید.

این آزمایش به مدت یک ماه ادامه یافت. سپس نمونه ­برداری از لایه­های خاک با فواصل 5 سانتی­متری انجام شد. نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی پروفیل خاک بین 69/0 تا 40/3 دسی زیمنس بر متر متغیر بود که نسبت به هدایت الکتریکی اولیه خاک (35/0 دسی زیمنس بر متر) افزایش قابل توجهی داشت.

تغییرات شوری از سطح ایستابی به سطح خاک تا عمق 45 سانتی‌متر نوسانات کمی داشت ولی از این عمق به بعد شیب شدیدی در کاهش هدایت الکتریکی خاک مشاهده شد.

بانک مقالات محیط زیست (مرکز عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

 

Call Now Button