چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: ارائه راهکاری نوین جهت کنترل و حفظ رواناب سطحی با استفاده از تکنیک مدرن BMP (روکش نفوذپذیر) (رویت قنواتی، مریم زارع، پارسا میدانشاهی، یاسر پوست فروش فرد و احسان سلطانی)

0

عنوان مقاله:

ارائه راهکاری نوین جهت کنترل و حفظ رواناب سطحی با استفاده از تکنیک مدرن BMP (روکش نفوذپذیر)

نویسنده:

رویت قنواتی، مریم زارع، پارسا میدانشاهی، یاسر پوست فروش فرد و احسان سلطانی

چکیده:

سیلابهای شهری و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن به عنوان یک پدیده طبیعی همچون سایر پدیده ها به مدد برنامه ریزی و مدیریت صحیح، قابل پیشبینی و کنترل می باشد.
بطوریکه از یکسو خسارتهای آن را میتوان به حداقل رسانید و از سوی دیگر با احیای آن، بخشی از نیاز به آب را برطرف نمود.
کیفیت سیلاب های شهری تابعی از عوامل مختلف است و امکان احیای آن به نوع و میزان آلاینده های موجود در آن بستگی دارد.
در شروع بارندگی بسیاری از آلودگی های هوا در قطرات باران حل میشوند، که در نهایت این فعل و انفعلات به آلوده شدن روانابهای شهری می انجامد در اثر جریان سیلاب آلوده شهری و انتقال طیف گسترده ای از آلاینده های مختلف به محیطهای آبی و خاکی به صورت معلق و محلول، عدم توازن اکولوژیکی در محیط زیست ایجاد میشود.
سالهای اخیر، رشد روز افزون جمعیت شهرنشینی در شیراز موجب افزایش بهره برداری از منابع آب و به تبع آن کاهش کمیت و کیفیت ذخایر آبی در محدوده شهر و حوضه های آبخیز اطراف آن شده است.
مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button