چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: ارزیابی آبگرفتگی متاثر از بالا آمدن سطح آب دریا تحت شرایط تغییر اقلیم در محیط GIS (علی رزمی، رمضان واقعی)

0

عنوان مقاله: ارزیابی  آبگرفتگی متاثر از بالا آمدن سطح آب دریا   تحت شرایط تغییر اقلیم در محیط  GIS

نویسندگان: علی رزمی، رمضان واقعی

چکیده:

در مقاله حاضر تأثیر تغییرات اقلیم در افزایش سطح آب دریا در امتداد خط ساحلی شهر نیویورک بررسی واز پارامترهای اقلیمی نظیر دما،فشار،گرادیان فشار سطح آب دریا به عنوان پیش بینی کننده از روشMRMR استفاده شده است.

همچنین دو مدل پیش بینی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی(FFNN)  برای بررسی ارتباط بین متغیرهای اقلیمی و تغییرات سطح دریا از نتایج شبیه‌سازی متغیرهای اقلیمی تحت سه سناریوی B1، A1B و A2 توسط مدل GCM  برای 100 سال آینده استفاده نموده، سپس با تحلیل فرکانس روی بیشترین سطح آب دریا و بارش شبیه سازی شده اقدام به تهیه نقشه آب گرفتگی در شرایط موجود با استفاده از دو مدل(WMS)و(GSSHA )  در محیط GIS شد، نتایج با نقشه های(FEMA) مقایسه گردید.

نتایج نشان می دهد که طی سالهای آتی شیب افزایش سطح آب دریا تندتر و در سناریوی A2 در مقایسه با سناریوهای B1و A1B مقادیر افزایش سطح آب دریا بیشتر پیش بینی می شود.

همچنین افزایش سطح آب در منطقه منهتن به حداکثر مقدار 95  سانتیمتر می رسد که با مطالعات انجام شده توسط پنل تغییر اقلیم نیویورک مطابقت دارد.در نتیجه  اهمیت بررسی نقشه های آبگرفتگی منطقه در شرایط تغییر اقلیم مد نظر قرار گرفته شده است.

بانک مقالات گروه عطران

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button