چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: ارزیابی تامین کنندگان برون مرزی با تاکید بر شاخص های ریسک با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی عرفان طباخی قصبه ، صديق منصور

0

عنوان مقاله: ارزیابی تامین کنندگان برون مرزی با تاکید بر شاخص های ریسک با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی   عرفان طباخی قصبه ، صديق منصور

نویسندگان: عرفان طباخی قصبه – صدیق منصور

چکیده:

رمز موفقيت ماندن در صحنه رقابت، تمركز بيشتر بر روي فعاليتها و اهداف اصلي سازمان مي باشد. از دهه 1980 میلادی، بسياري از مديران سازمانهاي بزرگ تصميم گرفتند فعاليتهايي را كه اهميت استراتژيك چنداني براي سازمان ندارند، به منابع بيرون از سازمان واگذار کنند.

این پژوهش فرآیند ارزیابی تصمیم گیری‌های واردات قطعات ساخته شده به‌طور کامل یا واردات قطعات جزیی آنها و مونتاژ آنها در داخل کشور را مورد بررسی قرار میدهد.

از آنجایی‌که این نوع تصمیم‌گیری‌ها با ریسک‌های متعدد مواجه است بایستی فرآیندی برای شناسایی این نوع ریسک‌ها و همچنین نحوه مواجه با آنها مورد توجه قرار گیرد تا حتی‌المکان اثرات این نوع ریسک‌ها در فرآیند تصمیم گیری کاهش یابد. جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامی مدیران، کارشناسان و خبرگان شرکت ایدم تبریز با تجربه کاری بالای 10 سال (30 نفر) است و از آزمون T تک نمونه ای (نرم افزار SPSS) و ماتریس مقایسات زوجی گروهی (نرم افزار Expert Choice) جهت انتخاب شاخص‌ها و معیارهای انتخاب تامین‌کنندگان برون مرزی استفاده شده است.

در این پژوهش ابتدا اهم ریسک‌های محیطی و سازمانی موثر بر انتخاب تامین‌کنندگان برون مرزی شناسایی سپس با در نظرگیری ماهیت چند معیاره بودن مسئله، از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) اهمیت ریسک‌ها جهت ارزیابی تامین‌کنندگان تحلیل شدند.

با توجه به نتایج بدست آمده شاخصهای هزینه و کیفیت از ریسکهای تامین کننده و شاخصهای اقتصادی و سیاسی از ریسکهای محیطی بعنوان مهمترین عوامل انتخاب تامین‌کننده برون مرزی شرکت ایدم تبریز می باشد. لذا نتایج این پژوهش می‌تواند به صورت کاربردی برای کلیه سازمان‌های مرتبط با تامین‌کنندگان برون مرزی بکار گرفته شود.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

 

Call Now Button