چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: ارزیابی درجه اهمیت فاکتور های اقلیمی موثر در محاسبه ET0 با استفاده از روش Decision (عبدالرسول زارعی ، محمد مهدی مقیمی)

0

عنوان مقاله:

ارزیابی درجه اهمیت فاکتور های اقلیمی موثر در محاسبه ET0 با استفاده از روش Decision

نویسنده:

عبدالرسول زارعی ، محمد مهدی مقیمی

چکیده:

فرایند تبخیر و تعرق به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی چرخه هیدرولوژیک دارای اهمیت فراوانی در مدیریت و توسعه منابع آب و نیز برنامه ریزی آبیاری می باشد.
تاکنون روش های مختلفی جهت محاسبه تبخیر و تعرق گیاهان ارائه شده است که این روش ها در دو گروه روش های مستقیم و روشهای محاسباتی تقسیم بندی می شوند.
در روش های محاسباتی با روش های تجربی پایه و اساس محاسبه تبخیر و تعرق بر عوامل مختلف اقلیمی استوار می باشد .
در بین روش های مختلف محاسبه تبخیر و تعرق روش پنمن مولتیت فتو (فائو ۵۶) به عنوان روش مرجع شناخته شده و یکی از پرکاربرد ترین روش های محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع می باشد.
پارامتر های اقلیمی موثر در محاسبه تبخیر و تعرق پر مبنای این روش شمل متوسط حداقل و حداکثر دمای ماهنه، متوسط ساعات آفتابی، متوسط سرعت باد و متوسط رطوبت نسبی می باشد.

میزان تاثیر گذاری پارامتر های اقلیمی در میزان تبخیر و تعرق یکسان نمی باشد .

در این رابطه به منظور بررسی میزان تاثیر گذاری پارمتر های اقلیمی در مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع مطالعات متعددی با روش های مختلف صورت گرفته است.

مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button