چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: ارزیابی فرسایش خاک حوضه آبخیز تالاب چغاخور با استفاده از مدل MPSIAC و GIS (فاطمه سادات علوی پور، سعید کریمی)

0

عنوان مقاله: ارزیابی فرسایش خاک حوضه آبخیز تالاب چغاخور با استفاده از مدل MPSIAC و GIS

نویسندگان: فاطمه سادات علوی پور، سعید کریمی

چکیده:

با توجه به اینکه حفاظت از خاک در مناطق تالابی نقش بسزایی در حیات این اکوسیستم‌های ارزشمند دارد برنامه‌های مدیریتی حفاظت خاک در اولویت برنامه‌های مدیریت محیط زیست می‌باشند.

یکی از راه‌های حفاظت خاک، جلوگیری از فرسایش آن می‌باشد. در این تحقیق میزان فرسایش خاک حوزه مطالعاتی با روش MPSIAC مورد بررسی قرار گرفته است و نقش عوامل تأثیرگذار در افزایش روند فرسایش به خوبی بیان شده است.

مدل MPSIAC جهت تخمین فرسایش خاک بر اساس 9 فاکتور خصوصیات زمین‌شناسی، خاک، آب و هوا، رواناب، توپوگرافی، پوشش گیاهی، کاربری زمین و فرسایش خاک موجود، واحدهای اصلی حوزه آبخیز را به وسیله سیستم GIS مورد بررسی قرار داده است.

در این راستا برای اجرایی کردن مدل MPSIAC، پس از ورود لایه‌های اطلاعاتی به محیط GIS و وزن‌دهی آنها از تلفیق این لایه‌ها حوزه آبخیز مطالعه شده به 9 زیرحوزه تفکیک شد. سپس شدت فرسایش و تولید رسوب در این واحدهای همگن محاسبه شد. نتیجه به دست آمده نشانگر این است که میزان رسوب برآورد شده با استفاده از مدل MPSIAC حدود 46/10 تن در سال می‌باشد.

مطابق نتایج به دست آمده، بيشترين وسعت حوضه شامل مناطق با خطر فرسايش زیاد است و مناطق با خطر فرسايش زياد عمدتاً در نواحي شمالی واقع هستند.

نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که فرسايش سطحي خاك در حوزه چغاخور در تيپ تپه‌ها و فلات‌ها و فرسايش شياري را مي‌توان در تيپ کوه‌ها مشاهده کرد که درحدود 50% از شيارها فعال و در توليد رسوب نقش دارند.

پایگاه دانش محیط زیست (نشر عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button