چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: افزایش دوام سازه های آبی و کاهش تلفات آب با استفاده از نانو تکنولوژی (زهرا انصاری)

0

عنوان مقاله:

افزایش دوام سازه های آبی و کاهش تلفات آب با استفاده از نانو تکنولوژی

نویسنده:

زهرا انصاری

چکیده:

نانو تکنولوزی یک علم جدید نبوده بلکه به معنی رویکردی جدید در تمامی رشته ها می باشد.
این علم چشم انداز جدیدی از تولید مواد در مقیاس نانو را با خواص و چیدمان اتمی متفاوت در اختیار ما قرار می دهد.
فناوری نانو توانایی ساخت، کنترل و استفاده ماده در ابعاد نانومتری است.
اندازه ذرات در فناوری نانو بسیار مهم است.چرا که در مقیاس نتویی ابعاد ماده در خصوصیات آن بسیار تأثیرگذار است و خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تک تک اتمها و مولکول ها با خواص توده ماده متفاوت است.
این اندازه در مواد مختلف متفاوت است، اما به طور معمول مواد ناتو به موادی که حداقل یکی از ابعاد آنها کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر باشد گفته می شود
در مجموع این فناوری شامل سه مرحله می باشد، طراحی مهندسی ساختارها در سطح اتم، ترکیب این ساختارها و تبدیل آنها به مواد جدید با ساختار نائو با خصوصیات ویژه ترکیب اینگونه مواد و تبدیل آنها به ابزارهای سودمند.
مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button