چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: ایمنی، مدیریت ریسک و مؤلفه های دخیل درآن در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی نويسندگان : محمدحسين مهدي غلامی و جهانبخش آريانی

0

عنوان مقاله: ایمنی، مدیریت ریسک و مؤلفه های دخیل درآن در صنایع نفت،گاز وپتروشیمی

نویسندگان: محمدحسين مهدي غلامی، جهانبخش آريانی

چکیده:

واژه ریسک از معدود واژه هایی است که بشر با افزایش شناخت خود ازمحیط زندگی با آن آشنا گردیده است، زیرا درک نموده که اغلب حوادث مهم در اثرمنابع مختلف خطا ازقبیل خطاهای سخت افزاری، نرم افزاری، سازمانی و انسانی رخ داده است.
با پیچیده شدن سیستم ها، شناسایی منابع خطا و متغیرهای مؤثر در توزیع، شدّت و مقدار عدم قطعیّت با استفاده از روش های سنّتی و متداول به سهولت انجام نمی گیرد.
لذا دستیابی به سطح معینی از درجه اطمینان و مشخص نمودن اجراء نامطمئن سیستم نیاز به استفاده از متدولوژی های پیشرفته دارد.
در مقاله حاضر سعی شده است با معرفی اجمالی تکنیک های ارزیابی ریسک، به بررسی در خصوص مراحل ارزیابی ایمنی و مدیریّت ریسک پرداخته و بررسی های موردی را که در این خصوص انجام شده یا از منبع مختلف جمع اوری گردیده است را ارائه نماید.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button