چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بحران آب و استفاده از روان آب ها و باز چرخانی آب در محیط شهری (مهران ماندگار)

0

عنوان مقاله:

بحران آب و استفاده از روان آب ها و باز چرخانی آب در محیط شهری

نویسنده:

مهران ماندگار

چکیده:

اهمیت استراتژیک آب، این مایه حیات، هم اینک بر هیچکس پوشیده نیست، مناقشات دولت ها بر سر آب رو به فزونی است و کارشناسان بین المللی، چالش های سیاسی عمده جهانی را در آینده نه چندان دور، حول محور آب پیش بینی می کنند.
پس بی دلیل نیست که جنگ بعدی را جنگ بر سر منابع آب می دانند و عنوان می دارند. آب نفت قرن بیست و یکم است”
اتکاء انسان به فاضلاب و پساب به عنوان یک منبع جديد أب ” موضوع تازه ای نیست و مصرف مجدد آن باعث توسعه منابع آبی و حفظ سفره ها و آبخوان های زیرزمینی می گردد.
بحران آب، عبارتی که امروزه زیاد به آن اشاره می شود، در واقع شدت یافتن فاصله بین تقاضا برای آب و میزان عرضه آن است.
هرچه شکاف بین عرضه و تقاضای آب بیشتر می شود، بر ابعاد بحران نیز افزوده میشود. عواملي همچون افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و بهره برداری بی رویه از منابع محیط زیست برای تامین نیازهای اقتصادی تأثیر خود را بر محیط زیست و از جمله منابع آب بر جای گذاشته است .
یکی از این مشکلات، افزایش جمعیت در مقایسه با منابع آب و در نتیجه کاهش سرانه منابع آب است .

مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button