چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بحران زیست محیطی و پارادایم توسعه پایدار (عليرضا صیادی)

0

عنوان مقاله:

بحران زیست محیطی و پارادایم توسعه پایدار

نویسنده:

عليرضا صیادی

چکیده:

امروزه پایداری حیات بشر به وسیله مجموعه ای از عوامل تهدید می شود.

تحول فناوری، پویایی اقتصادی، رشد شتابان جمعیت و آسیب های محیط طبیعی از جمله این عوامل می باشند، گسترش سریع شهرهای پیشرفتهای تکنولوژیکی و گرایش به سوی زندگی ماشینی، موجب آلودگی شهرها، تخریب محیط زیست و پوشش گیاهی شهرها و حومه آنها (زمین های کشاورزی، باغ ها ) و از بین رفتن تعادل اکولوژیکی محیط شده است.
از طرفی، با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، انسان ها به تدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیط های انسان ساخت نیازهای زیست محیطی جسمی و روحی انسان را بیشتر آشکار کرده است.
نگرانی های بشر در زمینه محیط زیست در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی هنگامی مشهود گردید که با توسعه صنعتی و استفاده از منابع محدود تجدید پذیر و غیر قابل تجدید کره مسکون رو به فزونی نهاد.
توسعه از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سوی دیگر با تخریب آلودگی های محیط زیست ارتباطی ارگانیک دارد.
امروزه دیگر حتی از دیدگاه دوستداران و متخصصین محیط زیست نمی توان متوقع بود که همراه با توسعه صنعتی که از ملزومات پیشرفت و رونق اقتصادی بشر است.
محیط زیست دست نخورده و بکر باقی بماند زیرا که رشد شدید جمعیت نیازها و ملزوماتی را خواستار است که از طریق اینگونه فعالیت ها پاسخگو می باشد، مدیریت محیط زیست نیز به دنبال چنین امر محالی نیست.
مفهومی که در سالهای اخیر وارد ادبیات توسعه شده، مفهوم توسعه ی پایدار است.
این مفهوم بر این حقیقت استوار است که سطح استانداردهای اولیدی زندگی انسان را بدون دخالت و تصرف بیش از حد در منابع اولیه ی طبیعی و تغییر و تخریب محیط زیست که متعلق به همه ی ابنای بشر است، افزایش دهد.
پیدایش مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به رشد منطقی را باید آگاهی تازه ای نسبت به مسائل جهانی محیط زیست و توسعه دانست که تحت تأثیر فرایندهای توسعه انسانی و اقتصادی، مسائل زیست محیطی، افزایش جمعیت و تغییرات ساختار سیاسی قرار گرفته است.

بانک مقالات محیط زیست

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button