چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز داربکلا (بهزاد متانی، علی حشمت پور ، سید مرتضی سیدیان، چوقی بایرام کمکی)

0

عنوان مقاله:

بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز داربکلا

نویسنده:

بهزاد متانی، علی حشمت پور ، سید مرتضی سیدیان، چوقی بایرام کمکی

چکیده:

در قرن اخیر عوامل متعددی همانند افزایش جمعیت و شدت بهره برداری نادرست از اراضی و منابع طبیعی، کاربری نادرست اراضی و نابودی پوشش گیاهی، پیامدهایی مانند فرسایش و هدر رفت خاک، کاهش حاصلخیزی آن ، نابودی اراضی، بروز سیلاب های مخرب را در پی دارد.
بی شک یکی از مهمترین دلایل وقوع سیلاب و افزایش دبی سیلاب های مناطق شمالی ایران در دهه اخير ، تغییر کاربری اراضی و عدم تناسب کاربری های فعلی با توانایی اراضی است.
تغییر کاربری اراضی نتیجه تعامل ناعادلانه بشر با طبیعت است.
یکی از این تغییرات تخریب پوشش منابع طبیعی و ازدیاد اراضی کشاورزی در شیب های نامتعارف بدون توجه به قابلیت توسعه اراضی می باشد، توسعه مناطق شهری و روستایی، تبدیل اراضی و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی در دهه های اخیر موجب تغییر در خصوصیات و شرایط هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز شده و به تبع آن رژیم هیدرولوژیکی رودخانه ها دستخوش تغییر شده که از اثرات آن ایجاد رواناب بیش از حد ظرفیت رودخانه بوده که به صورت سیلاب های مخرب قابل مشاهده است.
بنابراین بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی پر فرآیندهای هیدرولوژیکی آبخیز جهت پیش بینی پتانسیل سیل خیزی و کاهش خطرات آن بسیار با اهمیت است و یک موضوع بحرانی برای برنامه ریزی و مدیریت و توسعه پایدار در حوزه آبخیز می باشد.

مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button