چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی تأثیر بین میزان آب مجازی و میزان محصول به منظور مدیریت ذخایر آب موجود (علیرضا اصلمند، فائزه برهانی)

0

عنوان مقاله:

بررسی تأثیر بین میزان آب مجازی و میزان محصول به منظور مدیریت ذخایر آب موجود

نویسنده:

علیرضا اصلمند، فائزه برهانی

چکیده:

آبی که در مراحل مختلف تولید یک کالا استفاده می شود آب مجازی نام دارد، که این آب در حقیقت کاملا واقعی است و لفظ مجازی، معنی آپ شهر واقعی را ندارد.
البته این تعریف در مورد محصولات کشاورزی کمی فرق دارد چون آب مجازی مثلا در مورد گندم تا ابتدای خروج از مزرعه محاسبه می شود و بقیه ایی که در مراحل مختلف آماده سازی محصول برای استفاده نهایی به کار می رود محاسبه نمی شود.
برای مثال تولید هر کیلوگرم از غلات در شرایط جوی مطلوب به صورت حدودی بین ۱ تا ۲ متر مکعب آب نیاز دارد و اگر دما و تبخیر و تعرق بالا باشد این مقدار به ۳ تا ۵ متر مکعب می رسد که از این طریق کشورهایی که منابع آب کمتری دارند می توانند با وارد کردن بعضی محصولات پر مصرف کمبود آپ خود را جبران کنند و به عنوان سیاست جدید در مديريت منابع آب هر کشور تبدیل شود.
در مقایسه با دو سه قرن گذشته، جهان در زمینه ی حفاظت از منابع طبیعی و استفاده بهینه از آن در دوران حساسی به سر می برند.
عدم تطابق نیازهای انسانی با منابع موجود به نگرانی بسیاری از دانشمندان و تسريع تحقیقات در زمینه ی استفاده می پایدار از منابع طبیعی منجر شده است.
مدیریت صحیح و همه جانبه ضرورتی مهم برای رسیدن به توسعه ی پایدار است، در میان همه ی منابع طبیعی، آب شیرین از اصلی ترین منابعی می باشد که باید به آن اهمیت ویژه داد.
آقای الن که کلمه آب مجازی را ابداع کرد. در واقع به این موضوع اشاره می کرد که کشورهای کم آب برای دستیابی به منابع، نیازی به جنگ و اشغال مستقیم منابع آب ندارندا 11 بلکه با گسترش تجارت و تخمی شدن کشورها در تولید کالاهای مختنف الگوهابی شکل می گیرد.

بانک مقالات محیط زیست

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button