چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات از محیط های آبی توسط نانو زئولیت آلی ساخته شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل آمونیم

0

عنوان مقاله: بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات از محیط­ های آبی توسط نانو زئولیت آلی ساخته شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل­ تری­ متیل­ آمونیم

نویسندگان: فریبا نعمتی شمس آباد،  حسین ترابی گل سفیدی، امیر محمد ناجی

چکیده:

تصور نادرست افزایش عملکرد ناشی از مصرف هر چه بیشتر آب و کود شیمیایی سبب استفاده بی­رویه از منابع آب و کود شده، به طوری که تداوم این امر علاوه بر خسارت­ های مالی و تشدید عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، خطرات جدی را در رابطه با آلودگی خاک و آب، مخصوصاً نیترات به وجود آورده است.

امروزه استفاده از روش ­های جدید با استفاده از ویژگی­های منحصر به­ فرد رس­ها و رس­های آلی (organo-clay) جهت حذف آلودگی نیترات مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

در این تحقیق پس از تفکیک نانوذرات زئولیت با استفاده روش سانتریفیوژ، با استفاده از سورفکتانت کاتیونی هگزادی­سیل­ تری­ متیل­ آمونیم (HDTMA)  با نسبت 200 درصد CEC ظاهری نانوزئولیت، نانوزئولیت آلی تهیه گردید.

بررسی راندمان جذب و پالایش نیترات توسط نانوزئولیت آلی در سطوح مختلف غلظت 0، 3، 6، 14، 20 و 30 میلی­ مولار نیترات صورت گرفت.

نتایج نشان داد که در نانو زئولیت آلی، راندمان جذب و پالایش نیترات در سطح سورفکتانت 200 درصد CEC، در غلظت­های اولیه 3، 6، 14، 20 و 30 میلی­ مولار نیترات به ترتیب، 92، 88، 77، 67، و 56 درصد می­باشد نانو زئولیت­ ها­ی آلی علاوه بر دارا بودن راندمان بسیار بالا در جذب و حذف نیترات از محیط، ثبات و پایداری خوبی نیز در نگهداشت نیترات از خود به نمایش گذاشته ­اند.

به طوری که درصد رهاسازی در غلظت 3 میلی­مولار نیترات، بین 6/2 تا 7/5 درصد و در غلظت 14 میلی­ مولار نیترات، بین 9/8 تا 2/12 درصد می­باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که تفکیک دقیق ذرات نانوزئولیت، در افزایش راندمان جذب و پالایش نیترات از محیط­ های آبی تاثیر بسیار زیادی دارد.

بانک مقاله (رشته محیط زیست)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button