چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی شرایط امکان حذف تست هیدرواستاتیک مخازن ذخیره و خطوط لوله در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی عارف محمدزاده نوين

0

عنوان مقاله: بررسی شرایط امکان حذف تست هیدرواستاتیک مخازن ذخیره و خطوط لوله در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

نویسنده: عارف محمدزاده نوين

چکیده:

تستهای هیدرواستاتیک مخازن بزرگ ذخیره نفت خام و فرآورده ها که معمولاً طبق استانداردهای مرجع API 620 و API 650 طراحی و ساخته می شوند و همچنین خطوط لوله طویل انتقال نفت، گاز و فرآورده ها که معمولاً مطابق با استانداردهای مرجع API 1104 ، API 1111 ، ASME B31.4 و ASME B31.8 طراحی و اجراء می گردند، همواره بخش مهمی از منابع مالی، زمان پروژه و منابع انسانی را به خود اختصاص می دهد.

این مطلب بخصوص زمانی که بواسطه شرایط خاص سایت پروژه ها میزان منابع قابل دسترس آب با کیفیت مناسب برای انجام تستها با محدودیتهایی مواجه بوده یا دامنه تغییرات دمایی سایت در طول مدت انجام تست وسیع بوده ویا شرایط جوی سایت برای انجام تست هیدرواستاتیک مناسب نباشد، اهمیت خاصی پیدا می کند.

گاهی نیز اگرچه منابع آب کافی و امکانات سایت پروژه مناسب است، ولی به لحاظ قوانین و مقررات زیست محیطی پروژه، امکان تخلیه آب تست (که معمولاً حاوی میزان قابل توجهی از مواد بازدارنده خوردگی، رنگهای مشخص کننده نشت و سایر مواد آلاینده است.) به محیط وجود نداشته و مستلزم پیش بینی و فراهم نمودن تجهیزات و تانکرهای متعدد برای تخلیه و انتقال آب تست می باشد.

اگرچه معمولاً تست هیدرواستاتیک فلز را دچار تسلیم و تغییرشکل دائمی و خارج شدن از رفتار الاستیک نمی کند، اما خود این تنشهای الاستیک باقیمانده در شرایطی که با سایر تنشهای بوجود آمده در حین مراحل ساخت و نصب مخازن یا خطوط لوله ترکیب شده و آثار آنها با هم جمع می شود، رفتار فلز را در طول عمر طراحی دستخوش تغییراتی خارج از حدود انتظار می کند.

چنانچه بتوانیم تستهای هیدرواستاتیک مخازن ذخیره بزرگ و خطوط لوله طویل را با اعمال برخی ملاحظات اضافی در مرحله طراحی، با تنش زدایی اتصالات جوشی ضخیم (مثلاً، ضخامت بالاتر از 20 میلیمتر) و افزایش میزان بازرسیهای غیرمخرب (مانند التراسونیک، تست نشر موج آکوستیک و ذرات مغناطیسی یا مایعات نفوذ کننده)  جایگزین کنیم، ضمن حفظ معیارهای ایمنی فنی در اجرای پروژه، تاثیر قابل ملاحظه ای در حفظ منابع محیط زیست (خاک، آب و هوا) داشته و علاوه برآن، صرفه جویی چشمگیری در مدت زمان اجرای پروژه ها حاصل خواهد شد.

در این مقاله سعی شده است که امکان حذف تست هیدرواستاتیک مخازن ذخیره بزرگ و خطوط لوله طویل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به اختصار مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دانلود مقالات (مرکز عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button