چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی علل تاثیر گذار بر کارآمدی رویکرد فرآیندی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران سارا فوقانی دکترای مدیریت از مدرسه بین المللی کسب و کاردانشگاه تکنولوژی مالزی کورش تجـلّی دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی

0

عنوان مقاله: بررسی علل تاثیر گذار بر کارآمدی رویکرد فرآیندی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران سارا فوقانی دکترای مدیریت از مدرسه بین المللی کسب و کاردانشگاه تکنولوژی مالزی  کورش تجـلّی دانشجوی کارشناسی ارشد  MBA، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی

نویسندگان: سارا فوقانی – کورش تجلی

چکیده:

نهادینه سازی رویکرد فرآیندی بجای  رویکرد وظیفه ای همچنان یکی از مهمترین چالشهای اکثر شرکتهای ایرانی است و با گذشت حدود 16 سال از انتشار نسخه ISO9001 در سال 2000 که حاوی رویکرد فرآیندی است، همچنان کارآمدی رویکرد فرآیندی در شرکتهای دولتی در ابهام قرار دارد. با توجه به اینکه رویکرد فرایندی از سال 2000 به بعد رکن اصلی استاندارد ISO9001 می باشد، هدف از این تحقیق بررسی علل تاثیر گذار بر کارآمدی رویکرد فرآیندی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می باشد.

در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 26 سوال و نظر سنجی از 220 نفر از کارکنان شرکت مذکور به بررسی عوامل موثر پرداختیم.

روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی در گروه های شغلی با رده کارشناس، کارشناس ارشد، رئیس و مدیر بوده است.

همچنین در هر گروه شغلی کارکنانی از واحدهای ستادی (اداری)، عملیاتی و واحدهای مرتبط با سیستمهای مدیریتی نظر سنجی شده است. نهایتاً پس از پردازش داده ها با نرم افزار SPSS میزان تاثیر علل مختلف بر کارآمدی رویکرد فرآیندی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مشخص شده است. طبیعتاّ بر اساس نتایج این تحقیق شرکت مذکور می تواند اقدامات لازم برای بهبود کارآمدی رویکرد فرآیندی را برنامه ریزی و اجرا نماید.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button