چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای شاخص های خشکسالی (درصد نرمال، دهکها، US SPEl ,SPI ,NDVI, Drought Monitor) (محمد افضل زاده، چوقی بایرام کمکی ، حمید نیک نهاد قره ماخر، بهنام کامکار )

0

عنوان مقاله:

بررسی مقایسه ای شاخص های خشکسالی (درصد نرمال، دهکها، US SPEl ,SPI ,NDVI, Drought Monitor)

نویسنده:

محمد افضل زاده، چوقی بایرام کمکی ، حمید نیک نهاد قره ماخر، بهنام کامکار

چکیده:

اکوسیستم کره زمین همراه با خطرات طبیعی نظیر خشکسالی، سیلاب، آتش نشان، طوفان، زلزله، بوده است و این خطرات بخش جدایی ناپذیر حیات موجودات بیولوژیکی می باشد.
در این بین خشکسالی به عنوان یک پديده طبیعی، می تواند حیات و کیفیت زندگی جمعیت کثیری از ساکنان کره زمین را تحت تأثیر قرار داده و گاهی أسهمیهای غیرقابل جبرانی را به جوامع تحمیل می کند.
به دلیل همین اثرات تخریبی شناخت خشکسالی از همه زوايا دارای اهمیت فوق العاده بالایی است چراکه شناخت هر چه بیشتر این پدیده به ما در توسعه سیستم های پیش اگاهی و مدیریت ریسک ، آمادگی در برابر خطرات و کاهش هزینه های آن کمک می کند.
در بین ابزارهای شناخت خشکسالی از جمله برجسته ترین روش ها، استفاده از شاخصهای خشکسالی می باشد که اساسا روش هایی کمی هستند که با تبدیل داده های متفاوتی نظیر بارش و تبخیر و تعرق به یک ارزش عددی ما را به شناخت هر چه بیشتر و ساده تر این پدیده نزدیکتر می نماید.
از طرفی دیگر، استفاده از این شاخص ها بسیار ساده تر از داده های خام می باشد و می تواند به طور ضمنی، منعکس کننده شرايط و وقایع متفاوتی باشد.
به عنوان مثال، بی نظمی در خشکیهای اقلیمی و یا زمان تأخير اثرات آن بر روی بخش کشاورزی و هیدرولوژی با تأثیر بر رطوبت خاک و سطح مخازن به دلیل متنوع بودن مفهوم خشکسالی از نظر ذاتی، ویژگی ها و اثرات، طبیعی است که شاخص های متفاوتی نیز برای آن وجود داشته باشد.

مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button