چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی میزان تولید محصولات جانبی کلریناسیون در آب شرب روستاها (احسان صالحی، علی رشیدی ، مجید جمالیزاده، فرزاد اسماعیل پور )

0

عنوان مقاله: بررسی میزان تولید محصولات جانبی کلریناسیون در آب شرب روستاها

نویسندگان: احسان صالحی، علی رشیدی ، مجید جمالیزاده، فرزاد اسماعیل پور

چکیده:

تامين آب سالم و بهداشتي از نظر ميكروبي، فيزيكي و شيميايي بعنوان يكي از چالش هاي انسان در جوامع و به ويژه جوامع در ‏حال توسعه مي باشد.

اهمیت آب آلوده به عنوان یکی از راههای انتقال بیماری باعث نگرانی مسئولان بهداشت عمومی است و ‏اهمیت آن به قدری است که ‏WHO‏ یکی از شاخصه های توسعه بهداشت در کشورهای در حال توسعه را تامین آب سالم و ‏بهداشتی قرار داده است.

استفاده از کلر ارزانترین روش گندزدایی آب و  فاضلاب است. کلر براي از بين بردن باكتري ها و ساير ‏ميكروب هاي موجود در ذخائر آب آشاميدني بكار مي‌رود.

تشدید آلودگی منابع آب در ده های اخیر باعث افزایش غلظت آلاینده ‏های آلی آب گردیده است .کاربرد سیستم های کلرزنی به عنوان روش متداول گندزدایی آب آشامیدنی، احتمال تولید محصولات ‏جانبی ناشی از گندزدایی ‏DBPS‏ در آب تصفیه شده افزایش می یابد.

تری هالومتانها ‏THMS‏ اصلی ترین گروه تشکیل دهنده ‏محصولات جانبی ناشی از گندزدایی محسوب گردیده که مهمترین آنها کلروفرم (‏CHCL3) برمودی کلرومتان (CHBRCL2) دی ‏بروموکلرومتان (CHBR2CL‏) و برموفرم (‏CHBR3) بوده که از طریق تنفس، تماس پوستی می توانند جذب بدن شده و خطر ‏بروز عوارض سوء بهداشتی در کبد، کلیه و سیستم اعصاب مرکزی را افزایش دهند.

با توجه به اینکه افزایش میزان مواد آلی در آب خام زمینه ساز تولید بیشتر ترکیبات تری هالومتال پس از گندزدایی با کلر می ‏گردد، یکی از راهکارهای بالقوه برای کاهش تولیداین ترکیبات، به حداقل رساندن ترکیبات آلی موجود در آب خام می باشد که از ‏این جمله سموم کشاورزی می باشند.

لذا در این تحقیق آب خام و کلرینه شده در برخی از روستاهای استان کرمان در فصول ‏مختلف از نظر وجود ترکیبات آلی و ترکیبات تری هالومتان مورد پایش قرار گرفت .‏

مجموعه مقالات محیط زیست (گروه عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button