چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: بررسی ویژگی های رژیم بادی در منطقه بجنورد و تعیین جهت موثر آن در فرسایش بادی (سعید شجاعی، سحرناز شکوهی زادگان)

0

عنوان مقاله: بررسی ویژگی­ های رژیم بادی در منطقه بجنورد و تعیین جهت موثر آن در فرسایش بادی

نویسندگان: سعید شجاعی،سحرناز شکوهی زادگان

چکیده:

در مناطق خشك خاك ها در برابر عوامل فرساينده مانند باد آسيب پذيري بيشتري دارند، زيرا از نظر مواد آلي و كلوئيدي فقير هستند.

در این مناطق سرعت و جهت باد از عوامل مهم فرسایش بادی می­باشند که می­توانند در شناخت نوع باد و منشأ آن، شناخت منشأ برداشت ماسه و شکل گیری اشکال تپه های ماسه­ ای کمک شایانی نمایند.

فراوانی باد نیز از عوامل مهم فرسایش بادی است که نشان دهنده تداوم باد با جهت مشخص است.

برای تجزیه و تحلیل دقیق تر از وضعیت بادناکی و شرایط دینامیکی آن روش ها، شاخص ها، پارامترها و نمودارهای متفاوتی ارائه شده است که می­توان به نمودار گلباد اشاره کرد.

در این پژوهش بعد از تهیه داده­های ایستگاه ­های هواشناسی با استفاده از نرم افزار WRPLOT view گلباد منطقه تهیه شد.

نتایج نشان داد بیشترین باد در منطقه در جهت شمال غرب غالبیت دارد و بادهای شمالی و شرقی در رتبه های بعدی قرار دارند و بادهای 4-7 نات بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. این اطلاعات برای اجرای طرح­ های بیابان زدایی در منطقه مورد مطالعه مهم است.

مقالات رشته محیط زیست (مرکز عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

 

Call Now Button