چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: برند ملی و برند ملت؛ اختلاطی ابهام گونه در کاربرد محسن ذبیحی جامخانه، مهدی افضلیان دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

0

عنوان مقاله: برند ملی و برند ملت؛ اختلاطی ابهام گونه در کاربرد  محسن ذبیحی جامخانه، مهدی افضلیان دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران  کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

نویسندگان: محسن ذبیحی جامخانه – مهدی افضلیان

چکیده:

پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا تفاوتی میان دو اصطلاح «برند ملی» و «برند ملت» وجود دارد یا خیر؟. اگر بلی، آیا هریک در زمینه­های تخصصی خود بکار می روند؟. پاسخ به این پرسش­ها می­تواند به درک بهتر این دو مفهوم کمک کند و دیدگاه بهتری را پیش روی پژوهشگران این حوزه و نیز مدیران و تصمیم­گیران قرار دهد.

براین اساس، در این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی تلاش شده به این پرسش­ها پاسخ داده شود. طبق یافته­های این پژوهش، در خارج میان این دو اصطلاح و زمینه­های بکارگیری آن تمایز قائل می­شوند، بطوریکه اصطلاح «برند ملی» بطور مشخص برای اشاره به محصولات و کالاهایی که در سطح یک کشور تولید و عرضه می­شود، و اصطلاح «برند ملت» برای اشاره به برند کشور استفاده می­شود.

ولی این وضعیت در داخل با اختلاطی ابهام­گونه همراه است، بطوریکه چه برای اشاره به محصولات و کالاهای سطح یک و چه برای برند کشور، از اصطلاح «برند ملی» استفاده می­شود. این درحالیست که باتوجه به تعاریف، میان این دو مفهوم تفاوت­های اساسی دو وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد در آینده به این تمایز توجه و از این دو اصطلاح، در زمینه­های تخصصی خود استفاده شود.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

 

Call Now Button