چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: تاثیر استفاده از زه آب بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک در دشت مغان (فردین فطری گیگلو، موسی قرابی گیگلو، اكبر قویدل، على رسول زاده، فرشاد عبدي اقدم لرومی)

0

عنوان مقاله:

تاثیر استفاده از زه آب بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک در دشت مغان

نویسنده:

فردین فطری گیگلو، موسی قرابی گیگلو، اكبر قویدل، على رسول زاده، فرشاد عبدي اقدم لرومی

چکیده:

نیاز فزاینده به غذا و افزایش تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه آن افزایش تقاضا برای آب از یکسو و اثرات زیانبار زیست محیطی زه آبهای کشاورزی بر زیست بوم های طبیعی و منابع آبی پذیرنده از سوی دیگر، محققان را بر آن داشته است که در جستجوی روش ها و فنونی باشند که همراه با کاهش پیامدهای زیانبار و ناگوار زه آبها، امکان استفاده مجدد از آنها را برای تامین بخشی از نیازهای انسانی فراهم گردد.
در بسیاری از مناطق که با کمبود آب برای آبیاری مواجه هستند، از زه آبها برای تامین نیاز آبی محصولات استفاده می گردد.
زهکش دشت مغان یکی از بزرگترین زهکش های استان اردبیل به شمار می رود. مقادیر زیادی آب، از زه آب خروجی کانال های زهکشی خارج می شود که به دلیل شستشوی نمکها و املاح موجود در خاک از کیفیت پایینی نسبت به آب آبیاری برخوردار باشد. برای به حداقل رساندن اثرات مخرب کوتاه مدت و بلند مدت زه آبها بر محیط زیست تولیدات گیاهی، حاصلخیزی خاک و کیفیت آب و توجه به مسایل مدیریتی در پروژه ها و حوضه های آبریز حائز اهمیت است.
استفاده مجدد تنها در صورتی مفید است که زه آب از کیفیت خوب و قابل قبولی برخوردار باشد.
شوری زه آبها به مرور زمان باعث شور شدن خاک می گردد، بنابراین خصوصیات خاک و گیاه را تحت تاشهر قرار می دهد، به همین مناظور تحقیقات زیادی در رابطه با استفاده مجدد از زه آب کشاورزی، انجام شده است.

مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button