چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: تاثیر خشکسالی بر کیفیت منابع آب های زیرزمینی (مطالعه موردی:دشت رامهرمز) مرضیه کلاه کج، حکیمه امانی پور

0

عنوان مقاله: تاثیر خشکسالی بر کیفیت منابع آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت رامهرمز)

نویسندگان: مرضیه کلاه کج، حکیمه امانی پور

چکیده:

خشکسالی یکی از مزمن ترین مخاطرات طبیعی است. کمبود بارش در مقیاس زمانی کوتاه مدت بر روی رطوبت خاک اثر می گذارد در صورتی که این کمبود در مقیاس بلند مدت بر خشکسالی منابع آب های زیرزمینی موثر است، که  متاسفانه کمتر از سایر بخش ها مورد توجه  قرار گرفت است.

در این مقاله تلاش شده با استفاده از شاخصهای حدی بارش و دما که شامل( روزهای متوالی خشک ، مجموع بارش سالیانه ،اختلاف درجه حرارت (می باشند، ابتدا شرایط بلند مدت خشکسالی در جنوب شرق خوزستان بخصوص دشت رامهرمز بررسی و سپس بر اساس شاخصSPI تاثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی با بررسی ضریب همبستگی بین دو پارامتر مذکوردر طی دوره آماری 10 ساله در دشت رامهرمز محاسبه شد.

همچنین از بین معیارهای مورد توجه در شاخص SPI ، معیار مجموع  بزرگی(DM) معیار مناسب تری جهت نشان دادن وضعیت خشکسالی در منطقه تشخیص داده  شد.

نتایج نشان می دهد که خشکسالی هواشناسی با خشکسالی هیدروژئولوژیکی رابطه  معنی داری در مقیاس زمانی طولانی مدت داشت و خشکسالی هیدروژئولوژیکی نسبت بر خشکسالی اقلیمی با تاخیر فاز زمانی همراه بوده که در خشکسالی های رویداده بر افت سطح  آب های زیرزمینی تاثیر به سزایی گذاشته اند.به  طوری که تمام ایستگاه های منطقه مورد مطالعه با خشکسالی مواجه  بوده اند.

دانلود مقالات رشته محیط زیست (نشر عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button