چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل صادرات گاز طبیعی در بازارهای جهانی و موقعیتهای صادراتی گاز ایران در جهان (مورد مطالعه: افق پیش روی شرکت لوله سازی ماهشهر جهت حضور در بازارهای صادرات جهانی) علیرضا رسد1، محبوبه فتاحی2

0

عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل صادرات گاز طبیعی در بازارهای جهانی و موقعیتهای صادراتی گاز ایران در جهان (مورد مطالعه: افق پیش روی شرکت لوله سازی ماهشهر جهت حضور در بازارهای صادرات جهانی) علیرضا رسد1، محبوبه فتاحی2

نویسندگان: علیرضا رسد – محبوبه فتاحی

چکیده:

در مقاله پیش رو به واسطه بهره مندی از اطلاعات موجود در شرکت ملی گاز ایران و بکارگیری مطالعات و تحقیقات گذشته به تحلیل وضعیت بازارهای جهانی تولید و مصرف گاز طبیعی و همچنین بررسی پیشینه حضور جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع صادرات گاز طبیعی پرداخته و با نگرشی سیستماتیک پیرامون یکپارچه سازی تحقیقات پیشین، فرصتها و تهدیدهای مطرح شده به چالش کشیده شده است و در نهایت افق پیش روی شرکت لوله سازی ماهشهر (تولید کننده لوله های قطور فولادی درزجوش مستقیم مورد کاربرد درخطوط انتقال گاز) جهت حضور در بازارهای بین المللی مورد تحلیل قرار گرفته است.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران 66191000-021 و پشتیانی تلگرام آنلاین 09108172896 می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button