چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: تحلیلی بر کاربرد مالچ در کشاورزی و اثرات آن بر کاهش تلفات تبخیر و افزایش بهره وری مصرف آب (نغمه باقری، نجمه یزدان پناه)

0

عنوان مقاله:

تحلیلی بر کاربرد مالچ در کشاورزی و اثرات آن بر کاهش تلفات تبخیر و افزایش بهره وری مصرف آب

نویسنده:

نغمه باقری، نجمه یزدان پناه

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک برای تولید کشاورزی، منابع آب شیرین محدود می باشد.
به دلیل بهره برداری بی رویه از منابع آب، هر روز دسترسی به آب مرغوب و با کیفیت مناسب برای کشاورزی رو به کاهش است.
با توجه به اهمیت آپ و کمبود منابع آبی مناسب جهت کشت، افزایش بهر دوری و استفاده از منابع موجود آب شیرین به صورت اصولی و همچنین کاربرد آبهای نامتعارف در بخش کشاورزی یکی از مهمترین اهداف مدیریت منابع آب در کشور می باشد.
کاهش منابع آب شیرین و به تبع آن لزوم بهره گیری از منابع جایگزین همچون آبهای نامتعارف، مستلزم استفاده از روش هایی جهت بهبود کیفیت این منابع می باشد.
یکی از راهکارهای افزایش بازده آب و بهره وری آب، استفاده از خاکپوش (مالچ) می باشد.
قدمت کاربرد خاکپوش ها در خاک به سابقه کار کشاورزی می رسد.

معمولا سه نوع خاکپوش در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که شامل: خاکپوش های بیولوژیکی (آلی) شیمیایی (غير آلى) و فیزیکی (معدنی) می باشند. از مواد قابل استفاده به عنوان خاکپوش می توان به بقایای گیاهی، گاه و گلش، برگهای خشک، پوست و قسمتهای هرس شده درختان، کود حیوانی، کمپوست کاغذ، خاک اره، شن و ماسه پوشش های پلاستیکی، فرآورده های نفتی و سنگ، اشاره نمود.

مرجع مقالات محیط زیست (نشر عطران)
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button