چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: راهکارهای مبارزه با پیدایش بحران آب در محیط زیست ایران مهدی فلاح (کولائی)

0

عنوان مقاله: راهکارهای مبارزه با پیدایش بحران آب در محیط زیست ایران

نویسنده: مهدی فلاح (کولائی)

انتشارات عطران (دانلود مقاله)

چکیده:

از کل مساحت ایران تنها 15 درصد برخوردار از پوشش گیاهی است و بیش از 85 درصد کشور ما جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود؛ از این رو انتظار بروز بحران آب در کشور غیر منطقی نیست.

آگاهی از مقدار شرایط آبی ایران نه تنها خوب نیست بلکه بحرانی و وخیم است. این حقیقتی است که طی ماه های گذشته و در پی هشدارهای برخی کارشناسان و خشک شدن پی در پی سدها و تالاب های کشور همگی کمابیش به آن پی برده ایم. باوجود سر بیرون آوردن غده ی خشکسالی و کم آبی در بسیاری از مناطق کشور که حتی شهرهای شمالی و سرسبز را نیز گرفتار ساخته، این مشکل بدون شک حاصل مدت ها بی توجهی و مصرف این نعمت گرانبهاست. باید به نقش و جایگاه آب در فرهنگ عامه ی ایرانی و اسلامی ما تاکید گردد. آب در این فرهنگ اساس و مبنای اصلی زندگی عنوان می گردد که با مفهوم هایی نظیر پاکی، روشنایی، مراد، قداست، تطهیر و … گره خورده است. آب ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که به گفته ی بسیاری از کارشناسان، بی اعتنایی به وخامت اوضاع آن در آینده یی نه چندان دور کشور را با فاجعه یی زیست محیطی درگیر خواهد کرد. برای حل هر بحرانی نیاز به یک سری از راهکارها و برنامه ریزی های دقیق است؛ این راه حل ها عبارتنداز: مجموعه ی عملیاتی که به وسیله ی سازمان های دولتی، خصوصی و مردمی در رویارویی با بحران با هدف تقلیل خسارت و ضایعات، عادی سازی شرایط و باز گرداندن به حالت پیش از بحران صورت می گیرد که ماهیت مطالعه حاضر را روشن می سازد.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button