چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: مقاله:پتانسیل سنجی کشت گیاه گلرنگ به منظور بیابان زدایی و تولید سوخت بیودیزل در استان فارس (اصغر عابدی، شهرام امیدوار ، مهدی قاسمی ورنامخواستی و سید محمد صفی الدین اردبیلی)

0

عنوان مقاله:

پتانسیل سنجی کشت گیاه گلرنگ به منظور بیابان زدایی و تولید سوخت بیودیزل در استان فارس

نویسنده:

اصغر عابدی، شهرام امیدوار ، مهدی قاسمی ورنامخواستی و سید محمد صفی الدین اردبیلی

چکیده:

گیاه گلرنگ در محدوده نسبتا وسیعی از رژیم بارندگی در مناطق مختلف استان فارس رشد می کند.
خاک مناسب کشت این گیاه، خاک های عمیق، حاصلخیز و دارای زهکش مناسب و اسیدیته خنثی می باشد.
خاک های بسیار حاصلخیز و غنی از ازت برای کشت گلرنگ به منظور تولید بیودیزل چندان مناسب نیست، زیرا این شرایط باعث افزایش رشد رویشی و در نتیجه کاهش عملکرد دانه می شوند.
با توجه به سازگاری بالای گلرنگ به طیف وسیعی از خاکها، از جمله خاک های شنی و شور و فرسایش باخته، این گیاه قابلیت رویش در اکثر مناطق استان را دارد.
با توجه به رشد گلرنگ در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی و همچنین در طیف مشخصه ای از خاک، عامل محدود کننده کاشت گلرنگ میزان آب محسوب می شود.
چنانچه هدف از کاشت این گیاه فقط بیابان زدایی باشد حداقل آب مورد نیاز برای رشد این گیاه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلی متر بارش در سال برآورد شده است که علاوه بر بارش، نیازمند یک یا چند مرحله بهاری است که بر اساس فصل کشت و رقم گلرنگ و شرایط جغرافیایی متفاوت خواهد بود.
چنانچه هدف از کشت این گیاه تولید سوخت بیودیزل باشد تبعا میزان آب بیشتری برای تولید محصول مورد نیاز است. برای باردهی و تولید محصول حداقل آب مورد نیاز در سال باید ۵۰۰ میلی متر در سال باشد که علاوه بر تأمین آب از طرینی بارش، نیازمند یک یا دو مرحله آبیاری نیز است.
بنا بر اطلاعات به دست آمده از جداول ۲ و۳ شهرستان های مستعد به جهت کشت گلرنگ به منظور بیابان زدایی و تولید بیودیزل به تفکیک شهرستان در جدول  نام برده شده است، در برخی از شهرستان ها به دلیل بارش کم باران و به حد نصاب نرسیدن مقدار بارش به جهت رشد گیاه گلرنگ، به یک یا چند بار آبیاری نیازمند خواهد بود .
تا علاوه بر رشد رویشی گیاه که منجر به جلوگیری از توسعه مناطق بیابانی و فرسایش خاکهای زراعی و پدیده ریزگردها گردیده، در راستای دائه دهی و روغن کشی و در نهایت، تولید بیودیزل نیز اقدام کرد.

دانلود مقالات رشته محیط زیست (نشر عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button