چاپ رایگان کتاب

عنوان مقاله: کاربرد روش دلفی درتعيين اولويت اهداف استراتژيک مديريت HSE صنايع نفت،گازوپتروشيمی جهانبخش آریانی

0

عنوان مقاله: عنوان مقاله: کاربرد روش دلفی درتعيين اولويت اهداف استراتژيک مديريت HSE  صنايع نفت،گازوپتروشيمی

Delphi Method Employing in HSE Management System Strategic Goals Priority Determine in Oil, Gas and Petrochemical Industries

نویسنده: جهانبخش آریانی

چکیده:

يکي از روشهاي نظرسنجي که ضمن حفظ سادگي از اطمينان بالايي نيز برخوردار است ، روش دلفي مي باشد اين روش زماني کاربرد دارد که در کسب اطلاعات دقيق و طراحي مدلهاي رياضي و آماري و کاربرد فرمولها و قوانين ، محدوديتهايي وجود داشته باشد.

    روش دلفي مبتني بر نظر سنجي اخذ پيشنهادات و پيش بيني آينده جهت کمک به تصميم گيريها و به دست آوردن توافق عام يک تعداد از متخصصان از طريق پرسشنامه مي باشد.

    در طي اين مقاله با تعريف برخي از کاربردها ، انواع روشهاي دلفي ، مراحل روش دلفي سنتي بهمراه وزن دهي و امتيازبندي و کاربرد آن در اولويت بندي اهداف استراتژيکي يک سازمان و نهايتاً يک مطالعه موردي در مديريت HSE صنعت نفت آشنا خواهيم شد.

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button