چاپ رایگان کتاب

فاطمه سلیمی بنی: نویسنده کتاب ” دلنواز” انتشارات ملی عطران

0

فاطمه سلیمی بنی : نویسنده کتاب ” دلنواز” انتشارات ملی عطران

فاطمه سلیمی بنی متولد بهمن ١٣٨١:

از کودکی علاقه ی زیادی به شعر ؛شاعری و نویسندگی داشتم و همیشه در دنیای تخیلاتم غرق میشدم

و هر گاه بسیار خوشحال یا غمگین بودم کلمات از ذهنم عبور میکردند و من آنهارا بر روی کاغذ می آوردم و اینگونه آثارم را خلق کردم

فاطمه-سلیمی-نویسنده-کتاب-دلنواز-انتشارات-عطران

یک خطا در اینجا هست                             یک خطای پنهانی

یک خطا که تا جان هست                          می کنم پشیمانی

یک نگاه اینجا هست                                      یک نگاه بارانی

یک نگاه که تا جان هست                               میشود قربانی

یک اسیر اینجا هست                                  یک اسیرزندانی

یک اسیر که از مهرش                                     دائما گریزانی

یک نظر نگاهم کن                                 آنچنان که میدانی

من به دام افتادم                                        دام داغ ویرانی

فاطمه-سلیمی-نویسنده-کتاب-دلنواز-انتشارات-عطران2

آمدی خنده ی مستانه کنی مست شدی

آمدی لطف به دیوانه کنی پست شدی

آمدی شکوه به بیگانه کنی خسته شدی

آمدی زار زنی ناله کنی گست شدی

آمدی پیله به پروانه کنی سست شدی

آمدی آمدی و با همه هم دست شدی

آمدم آه کشم گریه کنم گست شدم

آمدم قصه ی بی شکوه کنم خسته شدم

آمدم نازکشم نازکنم پست شدم

آمدم تا که تو را مست کنم مست شدم

آمدم عشق تو را هست کنم هست شدم

آمدم با بدی و خوب تو هم دست شوم

آمدم آمدم و عاشق بدمست شدم

لینک خرید کتاب ” دلنواز ” به قلم ” فاطمه سلیمی بنی”

Call Now Button