چاپ رایگان کتاب

فرنگیز حاجی ستاری: کتاب یوردومون دیرلی سوزلری (انتشارات عطران)

0

از زمانى كه دختر دانش ‏آموز و نوجوانى بودم، عشق به‏ جمع‏ آورى امثال و حكم و اصطلاحات زبان تركى آذرى را در سر می پروراندم. در آن روزها هم ه‏ى هم‏كلاسی ‏ها و حتى هم‏ مدرسه ‏اى‏ هايم كه از علاقه‏ ى وافر من به اين كار آگاهى پيدا كرده بودند، بسيج شدند تا از پدرومادرها، پدربزرگ و مادربزرگ‏ها و اشخاص باتجربه‏ ى قوم خود، امثالى جمع‏ آورى و به من هديه كنند. اين كار مدتى طولانى و با شوروشوق خاصى ادامه پيدا كرد. دفترچه ‏اى حاوى ده ‏ها مثل و كلمات قصار جمع ‏آورى و به ‏خيال خوش جوانى آماده ‏ى چاپ گرديد. دريغا كه با محدوديت‏ هائى كه از لحاظ وجود ناشر و چاپخانه‏اى مجهز پيش آمد، امكان چاپ و نشر آن ميّسرنشد.

اين شور و جذبه سال‏ها به دست فراموشى سپرده شد تا اين كه در سال‏هاى اخير عشق پردازش به‏ اين كار از زير خاكستر زمان دوباره در وجودم سربلند كرد. بررسى و مطالعه در انديشه‏ ها و آرزوها، رفتار و كردار، افق ديدوداورى، طريقه‏ ى معاش، رسوم و آداب، زندگى مادى و معنوى مردم سرزمين مادرى‏ام كه از علايق ديرينه ‏ام بود مرا با تلاش بيشترى به جمع‏آورى و تدوين مثل‏ها و كلمات قصار و بررسى مواردى نو در زبان ترکی آذرى واداشت. در اين راه بزرگترين ياورم كتاب پرارزش «امثال و حكم دهخدا» بود كه «مشابه‏ ها» و «نظير»هاى مناسب براى بسيارى از مثل‏ها بيابم. براى دسترسى بهتر به مفاهيم و معانى دقيق كلمات و اصطلاحات از كتاب «آتالار سوزو» و «واحدين غزللرى» نيز به ره‏ها جسته ‏ام. اينك به‏ جمع‏آورى حدود سه هزار فقره سخنان پندآموز و كلمات قصار رايج در زبان تركى آذرى كه برخى می رفت تا به بوته ى فراموشى نيز سپرده شود، نائل آمده‏ ام. با در نظر گرفتن اين كه گونه گونى‏ ها و اختلاف ‏نظرهايى  در اين زمينه می ‏تواند وجود داشته باشد و گريزى از آن نيست، نهايت تلاش خود را به كار برده ‏ام تا آنجايى كه در توان دارم به اصالت مطالب دست يابم. اما خود اعتراف دارم كه هنوز در اين زمينه كارهاى زيادى بايد صورت بپذيرد و كاستى و نقص ناگزير است .باز هم نيك مى ‏دانم كه دراز است ره منزل و من نوسفرم … با اين وجود مجموعه حاضر را چون برگ سبزى به علاقمندان حفظ فرهنگ اصيل سرزمين آذربايجان تقديم می ‏دارم.

ملاحظات چندى كه در تدوين اين مجموعه به كار رفته است عبارت است از:

1ـ مندرجات براساس ترتيب حروف الفباى فارسى تنظيم شده است.

2-در این کتاب علامت همزه (ئ)          بعد از حرف   ( ی )   آمده است.

3ـ علاوه بر ترجمه ‏ى تحت‏ اللفظى متن ترکی‏ آذرى به فارسى و تفسير يا كاربرد آن‏ها، در بيشتر موارد نظاير فارسى مثل‏ها نيز آورده شده است.

4ـ در ترجمه‏ى تحت‏ اللفظى لغات و اصطلاحات زبان ترکی آذرى به فارسى، كلماتى كه آوردن آن‏ها در فهم مقصود لازم می ‏نمود، با قراردادن در داخل [     ]  یا «» مشخص شده است.

5ـ حكايات مرتبط به همراه بعضى از امثال آورده شده است.

در خاتمه مراتب حق‏ شناسى و سپاس فراوان خود را از دانشمند محترم جناب آقاى منوچهر رئيس‏ زاده و استاد ارجمند جناب آقاى دكتر حسن احمدى گيوى كه در جمع‏ آورى و يافتن مفاهيم دقيق مرا يارى ‏ها و همراهى ‏ها نموده‏ اند ابراز می ‏دارم و از خداوند متعال براى وجود ارزشمند ايشان و همه‏ ى كسانى كه براى اشاعه‏ ى فرهنگ گام‏ هايى برداشته ‏اند، طول عمرى باعزت مسألت می ‏نمايم.

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button