چاپ رایگان کتاب

فریده حکیمی: نویسنده کتاب “نبض عالم هستی” انتشارات ملی عطران

0

“ن والقلم و مایسطرون”، سوگند به قلم و آن چه می نویسد…

هر انسانی در زندگی دل بستگی‌های خاص خودش را دارد، دلبستگی که دلیل نفس کشیدن‌های ممتد اوست، هم همدم است، هم رفیق، هم معلم است و هم محافظ. این همدم رفیق معلم محافظ برای من، قلمم است، قلمی که تاکنون جز برای بیان حق بر کاغذ روان نشده و جز برای بیان درد و جستجوی درمان، سیاه مشق نکرده است.

خانم-فریده-حکیمی-نویسنده-کتاب-نبض-عالم-هستی-انتشارات-عطران2

زندگی من با این قلم گره سختی خورده است، گرهی ناگسستنی و مبارک. از دوران دبیرستان به رفاقت با من برخاست و در دانشگاه با آغاز فلسفه، به بخشی از روح من بدل شد. حال همه جا با من است زیرا که غلیان، کار روح من است.

مدام پر و خالی شدن از بود و نبود، مدام در تحرک بودن، زیبا دیدن، زیبا شنیدن، تنها تماشاگر تمامی این احوالات قلمم هست که نقش می‌زند بر صفحه‌ی گیتی.

خانم-فریده-حکیمی-نویسنده-کتاب-نبض-عالم-هستی-انتشارات-عطران1

بی‌شک آن که قلم را به دستانش می‌گیرد مسئولیت خطیری به دوش می‌کشد زیرا ظاهراً یک قلم ساده است اما می‌تواند با حرکتی به روی کاغذ، حیات بخشد یا جان آدمی را باز ستاند. امانتی است که می‌بایست روزی به صاحب اصلیش بازگردد و من تا آن روز به امانت قلمم را از دست نخواهم گذاشت.

خانم-فریده-حکیمی-نویسنده-کتاب-نبض-عالم-هستی-انتشارات-عطران3

کتاب ” نبض عالم هستی ” برای اویی نوشته شده است که من هر تپشم را مدیون او هستم، گم کرده‌ای که همیشه درون من نفس می‌کشیده و من از وجودش غافل بودم، کسی که در همه حال مراقب من است و من به خاطر داشتنش غرق آرامشم. امیدوارم سهم همگی دوستانم نیز از زندگی همیشه آسمان باشد…

لینک خرید کتاب “نبض عالم هستی” به قلم خانم فریده حکیمی

Call Now Button