چاپ رایگان کتاب

فریدون صمدی: نویسنده کتاب “نوازش پروانه های ساکت” انتشارات عطران

0

فریدون صمدی: نویسنده کتاب “نوازش پروانه های ساکت” انتشارات عطران

بيوگرافی :

نام و نام خانوادگی : فريدون صمدی

متولد : خرداد 1345 ( خراسان – بيرجند  )

تحصيلات: ليسانس

رشته تحصيلی : مهندسی الکترونيک

ساکن : تهران – سعادت آباد

هنگامی که نواخترها ، در اوج نااميدی ، تپش آغاز ميکنند ، در لبه ی افق  رويداد سياهی ميتوان  پرتو هايی از جنس نياز به ماندگاری را حس کرد …

شايد در بُعدی ديگر ، “همزادی” ، ناشناسِ آشنا !   سوار بر امواج احساس  … در جايی نزديکتر از آنچه پندار می پندارد ، به  جويباری از واژگان سروده وار ، مي افشاند …

و آن ميشود که بزرگی ، هفت قرن پيش برای هفتاد قرن بعدش افشاند  :

آنان ‌که محیطِ فضل و آداب شدند            در جمعِ کمال شمعِ اَصحاب شدند

رَه زین شبِ تاریک نبردند به روز            گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند !

(خيام – هفت قرن پيش)

فریدون-صمدی-نویسنده-کتاب-پروانه-های-ساکت-انتشارات-عطران1

و من ، شايد لازم بود که  به پاس اين نصيحت استاد ، اين فرصت را بيابم  که سخنش را تکرار نمايم :

مثِ یه ثانیه بودم ، تو عبور               کوچیک ،  اما توخودم ،  بی انتها  !
خاطراتِ لحظه ی ورودِ من ،              مثلِ باد …  پَر زد ، تو آغوشِ هوا  !

تکه ای  از يه ستاره م ، که شبی ،              از  اُفُقهایِ  ورایِ  قصه ها …
خواهشِ “زمینی بودنش” گرفت              مثلِ برق …  رد شد ،  ميونِ ديده ها  !

فرصتی نبود  برای قلبِ من ،              تا بفهمه :  فرقِ  بین  من و ما ،
تو هوایِ واقعیت ، گم شدم !               گنگ و سرگردون … تو کوچه ی دعا  !

بعد از اون  ،  تو سرپناهِ حافظه ،              پشتِ  این  پنجره ی  فاصله ها …
دلمُ دادم  … به آوازِ نَفَس !               دل خوشم ، به چند تا عکسِ بی صدا  … !

نفسام  !  آروم تر از ، خودِ مَنَن ،              خوابمُ … خواب ميبينم ،  تو این شبا ،
نه صدایی در میاد ، از بودنم …               نه یه : ” افسونِ سرابی” …   به خطا  !

تو سکوتم ، غرقم و  چشام ولی …               زُل زدن ،  به انتهایِ لحظه ها …
میبينم :  فقط یه اِسمَم !  که چکيد …               رو ترانه ای … گذاشت  رَدی به جا  !
(فريدون صمدی – 7 خرداد 1398)

Call Now Button