چاپ رایگان کتاب

مقاله: بررسی میزان فلزات سنگین پساب تصفیه خانه فاضلاب بر زنجیره غذایی (مریم سرخوش ،حسین علیدادی، الهام السادات حیدریه)

0

عنوان مقاله:
بررسی میزان فلزات سنگین پساب تصفیه خانه فاضلاب بر زنجیره غذایی

نویسندگان: مریم سرخوش ،حسین علیدادی، الهام السادات حیدریه

چکیده
با توجه به افزایش روز افزون حجم فاضلاب تولیدی از منابع خانگی صنعتی و تجاری و به موازات آن افزایش جمعیت شهری و گسترش شهرنشینی و بهتر شدن شرایط زندگی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کشاورزی تا یک اندازه معین به فاضلاب آن هم به عنوان یک منبع آب آبیاری نیازمند است.
تولید حجم قابل توجهی از فاضلاب های شهری و نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی سبب استفاده از پساب و لجن در زمین های کشاورزی شده است. گونه های گیاهی ظرفیت های متنوعی را برای جذب و تجمع فلزات سنگین در بافت های خود نشان داده اند.
بر طبق یافته های محققین درصد جذب و تجمع فلزات سنگین در ساختار برگی گیاه بیش از سایر نقاط است و به دنبال آن به ترتیب در اندام های ساقه، ریشه، پیاز، میوه و دانه این روند کاهش می یابد.
در نتیجه آبیاری زمین های کشاورزی و گیاهان با فاضلاب، سلامتی انسان به عنوان یک مصرف کننده به نحوی جدی مورد خطر قرار خواهد گرفت چرا که آبیاری با پساب به طور مشخص منجر به تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاهان می شود.
سبزیجات منبع اصلی مواجهه انسان با فلزات سنگین می باشند و یک سهم حدود ۹۰ درصدی را در دریافت این عناصر شامل می شوند. ۱۰ درصد باقیمانده دریافت، از طریق تماس پوستی و استنشاق هوای آلوده اتفاق می افتد.
فلزات سنگین به واسطه طبیعت غیر قابل تجزیه، سمیت بالا و اثرات تجمعی و سرطان زاییشان مورد توجه می باشند. متداولترین فلزات یافت شده در فاضلاب ها، فلزات سرب، روی، مس، کادمیوم، کروم و نیکل هستند.
تجمع عناصر سنگین در گیاهان سپه ورود آنها به زنجیره غذایی شده و می تواند آثار نامطلوبی بر سلامت مصرف کنندگان بگذارد. غلظت عناصر سنگین در پساب ممکن است کم و ناچیز باشد، ولی تجمع آنها در خاک می تواند سبب افزایش غلظت این عناصر در گیاهان کشت شده در این خاک ها شود.
در تحقیقی که توسط خالد بالخير (۲۰۱۶) بر روی خاک و محصولات زراعی آبیاری شده با فاضلاب در ناحیه شرقی عربستان سعودی انجام شد، نتایج حاکی از آن بود که سبزیجاتی که در خاک های آبیاری شده با فلفلاپ رشد کرده اند. آلودگی بیشتری از نظر میزان فلزات سنگین در بافت های خود نشان می دهند.
در این میان گیاه بامیه بیشترین میزان جذب فلزات سنگین را نسبت به سایر سبزیجات کشت شده از خود نشان داد، و حتی برای مصرف مستقیم تان نامناسب شناخته شد. در مطالعه مثله دیگری که توسط مهست آپدین و همکارانش (۲۰۱۴) در منطقه کونیا در کشور ترکیه انجام شد. به نتایج مشابهی دست پیدا کردند.
در این تحقیق مخاک نواحی و قسمت از منطقه کونیا که در طی ۴۰ سال با فاضلاب آبیاری شده بود مورد سنجش قرار گرفتند. انتقال این آلاینده ها به نمونه محصولات گندمی که در این منطقه کشت شده بود نیز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که تنهایی بودن خاک منطقه و ساختار رسی آن حرکت آلاينده ها در خاک را کاهش داده و منجر به تجمع فلزات در سطح بالایی خاک می شود.
هرچند که آلودگی به فلزات سنگینی ناشیر نیکل، کادمیوم، سرب و روی در خاک های آبیاری شده به فاضلاب فراتر از حد مجاز بود. هم چنین نمونه های گندم رشد يافته در منطقه نمونه برداری آلودگی به سرب بالایی داشتند. تحقیقی که در مورد اندازه گیری فلزات سنگین در پساب فاضلاب به عمل أمد، توسط دکتر پرورش وهمکارانش (۱۳۸۴) می باشد.
در این پژوهش میزان فلزات سنگین اندازه گیری شده در پساب تصفیه خانه جنوب اصفهان مطابق با استاندارد های مربوطه بود و از این پاب می توان برای آبیاری محصولاتی که به مقادیر نسبتا بالای مس حساس نمی باشند، استفاده نمود.
اگرچه بافته ها بیانگر این امر بودند که سیستم لجن فعال متعارف به تنهایی قادر به جلوگیری از ورود فلزات سنگین به منابع طبیعی نیست. مطالعات متعددی در نقاط مختلف کشور و جهان در رابطه با فاضلاب تصفیه شده و استفاده آن در کشاورزی انجام شده است و این نشان می دهد.
بحران آب مساله ای بسیار جدی است و استفاده از پساب ها طبق استاندارد های لازم می تواند تا حدودی مشکل را تعدیل نماید.
با توجه به اینکه شهرستان تربت حیدریه دارای اقلیم خشک و نیمه خشک میباشد و به نوبه خود با بحران کم آبی روبه روست ضرورت استفاده از پساب فاضلاب به عنوان یک منبع آب به منظور آبیاری زمین های کشاورزی بیش از پیش احساس می شود.
این پژوهش با هدف بررسی میزان فلزات سنگین در پساب تصفيه خله فاضلاب شهرستان تربت حیدریه انجام شد تا در نهایت، بر اساس نتایج بدست آمده و مقایسه آن با استاندارد های موجود، بتوان اثرات استفاده از پساب را در زمین های کشاورزی و زنجیره غذایی، پیش بینی و ارزیابی نمود.

بانک مقالات محیط زیست مرکز عطران 
مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button