چاپ رایگان کتاب

مقاله: استقرارسامانه نوین گندزدایی آب به روش الکترولیز نمک طعام (Nacl) درتصفیه خانه شهرشیروان و تاثیر آن بر محیط زیست (الهام اسراری، عبدالله ایمانپورکیکانلو)

0

عنوان مقاله:

استقرار سامانه نوین گندزدایی آب به روش الکترولیز نمک طعام (Nacl) درتصفیه خانه شهر شیروان و تاثیر آن بر محیط زیست

نویسندگان: الهام اسراری، عبدالله ایمانپورکیکانلو

چکیده

امروزه در کشور ما در میان همه روش های گندزدایی و بهداشت آب استفاده  از کلر از همه متداولتر و قابل دسترسی تر می باشد.

کلر به صورت خالص مثل گاز کلر و یا با افزودنی های پایدار کننده مثل پود پرکلرین (ca(ocl2 و آب ژاول (Naocl)، امروزه در اکثر شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی و بخش های خصوصی بصورت انبوه برای سالم سازی آب بکار می رود لذا بهره وری حجیم نیازمند تحقیقات و پژوهش های نوبنیاد مفید در جهت بهبود بسترهای مناسبتری هست تا به روش های نوین گندزدایی با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و زیست محیطی برسیم.

با اینکه برای سالهای متمادی استفاده از کلر و مشتقات آن جهت گندزدایی آب و فاضلاب استفاده می شده است، امروزه تبعات و مخاطرات آن به خوبی شناخته شده است.

لذا در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ایران به دنبال جایگزین مناسبی برای آن می باشند.

لذا در سال های اخیر استفاده از تولید هیپوکلرید سدیم در نقطه مصرف به روش الکترولیز نمک سدیم به صورت یک سامانه ایمن،قابل اعتماد و اقتصادی شناخته شده است.

مکانیزم و فرآیند تولید هیپوکلریت سدیم با عبور دادن جریان الکتریسیته از میان آب شور می باشد.

در این فرآیند ، دستگاه در قطب منفی خود ( آند ) گاز کلر تولید کرده و در قطب مثبت (کاتد ) هیدروکسید سدیم و هیدروژن تولید می شود. سپس گاز کلر و هیدروکسید سدیم در اثر عبور جریان الکتریسیته با یکدیگر واکنش داده و محلول هیپو کلریت سدیم تشکیل می شود.

بانک مقالات محیط زیست

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button