چاپ رایگان کتاب

مقاله: بررسی کیفیت آب آبیاری در حوضه‎های جنوب استان آذربایجان‎ غربی با استفاده از شاخص کیفیت آب کانادا و سیستم اطلاعات جغرافیایی (سینا کمالی، رامین رستمی)

0

عنوان مقاله:

بررسی کیفیت آب آبیاری در حوضه‎های جنوب استان آذربایجان ‎غربی  با استفاده از شاخص کیفیت آب کانادا و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان: سینا کمالی، رامین رستمی

چکیده

پیش بینی مسایل ناشی از کیفیت آب آبیاری مستلزم ارزیابی استعداد آب برای ایجاد مشکل در مشخصات خاک است که ممکن است استفاده از آب  را محدود کند یا برای تولید محصولی قابل قبول کاربرد برخی از روشهای ویژه مدیریتی را ضروری سازد.

برای این کار ارزیابی روشهایی در دسترس است  اما صرفنظر از اینکه از چه روشی برای اینکار استفاده شود باید روی مساله بالقوه در شرایط مزرعه تاکید شود زیرا در بسیاری از موارد حل مسایل ناشی از کیفیت آب آبیاری باید در سطح مزرعه تحقق یابد نه در سطح پروژه.

بنابراین ارزیابی کیفیت آب آبیاری باید با توجه به شرایط خاص محلی و توانایی مدیریت مزرعه ای که از آن آب استفاده می کند انجام پذیرد.

به طوری که قبلاً بحث شد مسایل مربوط به ارزیابی کیفیت آب آبیاری را در چهار دسته شوری، نفوذ پذیری، سمیت و متفرقه طبقه بندی می کنند.

امروزه شاخص ها و نمودارهای زیادی وجود دارد که برای شناسایی کیفیت آب آبیاری کاربرد فراوانی پیدا کرده اند.

شاخص کیفیت آب کانادا بر اساس شاخص کیفیت آب بریتیش کلمبیا 2 که در سال 1995 توسعه یافته، پایه گذاری شده است.

یکی از مزایای این شاخص این است که از تعداد زیادی متغیرهای کیفیت آب جهت محاسبه شاخص کیفیت در این شاخص استفاده می شود.

اما با  این وجود دارای محدودیت هایی نیز می باشد.

پس از اینکه بدنه آب، دوره زمانی، متغیرها و هدف محاسبه شاخص کیفیت معلوم شد، محاسبه 3 فاکتور موثر در کیفیت شاخص آب کانادا انجام می گردد.

بانک مقالات محیط زیست

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button