چاپ رایگان کتاب

مقاله: بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای منطقه انزل از توابع شهرستان ارومیه روزبه اسکندری، لطف الله اسماعیلی، مبین کاظمی کیا

0

عنوان مقاله: بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای منطقه انزل از توابع شهرستان ارومیه

نویسندگان: روزبه اسکندری، لطف الله اسماعیلی، مبین کاظمی کیا

چکیده:

 کیفیت میکروبی آب یکی از عوامل مهم محیطی موثر بر سلامت می باشد زیرا آب حاوی میکرو ارگانیسم های بیماریزا(پاتوژن) می باشد که موجب شیوع بیمارهای منتقله از آب در میان مصرف کنندگان می شود. کمیت ناکافی، کیفیت نامناسب آب آشامیدنی و بهسازی ضعیف از جمله اصلی ترین علل بروز و شیوع مرگ و میر در دنیا می باشند.

بطور کلی آب آشامیدنی سالم نمی بایست دارای خطر عفونی باشد یا نباید حاوی غلظت های غیر قابل قبول مواد شیمیایی خطرناک برای سلامت باشد و می بایست از لحاظ زیبایی شناختی برای مصرف کننده قابل پذیرش باشد. گسترش خطر میکروبی آب با آلودگی مدفوعی انسان و حیوان مرتبط است و تخلیه فاضلاب در محیط های آبی، منبع اصلی میکروارگانیسم های مدفوعی بویژه پاتوژن ها در آب شرب می باشد.

این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد که با هدف بررسی و مقایسه با استاندارد، کیفیت میکروبی آب شرب در شبکه توزیع تعدادی از روستاهای منطقه انزل شهرستان ارومیه براساس پارامترهای کل کلیفرم (TC) کلیفرم مدفوعی (FC) اشرشیاکلی (E.coli)و شمارش میکروبی هتروتروفیک (HPC) صورت گرفته.

میانگین و انحراف معیار کلر باقیمانده آب به ترتیب برابر 0.4و0.32 میانگین و انحراف معیار دمای آب به ترتیب برابر18.7و4.05، میانگین و انحراف معیار PH به ترتیب برابر 7.3و0.22 می باشد میانگین و انحراف معیار پارامترهای کل کلیفرم و کلیفرم مدفوع و اشرشیا کلی هر سه مساوی و به ترتیب برابر صفر و0.13 می باشد در واقع از کل نمونه های مورد سنجش فقط دو مورد آلوده و بقیه موارد بدون آلودگی میکروبی بودند. که نشانگر وضعیت مطلوب آب آشامیدنی از نظر میکروبی در منطقه می باشد.

دانلود مقاله (نشر عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

 

Call Now Button