انتشارات عطران

مقاله: تحلیل مؤلفه‌های اقتصادی- اجتماعی پیامد تبدیل روستا به شهر بر وضعیت معیشت ساکنان روستای حسن‌آباد سنندج (پیمان اکبرزاده، مهران اکبرزاده، وحید مغانی بیله‌سوار)

0

عنوان مقاله: تحلیل مؤلفه‌های اقتصادی- اجتماعی پیامد تبدیل روستا به شهر بر وضعیت معیشت ساکنان روستای حسن‌آباد سنندج

نویسندگان: پیمان اکبرزاده، مهران اکبرزاده، وحید مغانی بیله‌سوار

چکیده:

ناکارآمدی طرح‌های توسعه‌ی روستایی از جمله طرح‌های تفضیلی روستاها با واقعیت‌های موجود در جامعه در قالب پدیده‌های اجتماعی در روستا بروز می‌کند.

در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی کتابخانه‌ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه‌ی هدف، موقعیت اقتصادی اجتماعی روستا را بررسی نماید.

هدف این مقاله بررسی ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی روستای حسن‌آباد و تعیین میزان توسعه‌یافتگی آن می‌باشد تا در حوزه‌ی کاربردی، نتایج آن را در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

روش کار در این تحقیق توصیفی-تحلیلی می‌باشد و از نرم‌افزار Arc Gis و SPSS نیز استفاده شده است. نتایج حاصل در این پژوهش نشان می‌دهد که روستای حسن‌آباد علی‌رغم داشتن شرایط محیطی تقریبا همگن از لحاظ میزان برخورداری و سطح توسعه‌یافتگی، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارد.

در این پژوهش، خصوصیات جمعیت‌شناسی منطقه، نحوه‌ی تأمین نیروی کار، مشکلات معیشتی مردم روستا، امکانات و پتانسیل‌های موجود در منطقه و اثرات آن روی وضعیت اقتصادی– اجتماعی مردم منطقه، همچنین ترکیب سنی، جنسی و سطح سواد از 100 خانوار محلی به صورت تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این بررسی ها 24.65درصد افراد بی‌سواد هستند که این یک رقم درشتی است. وضعیت بیکاری در روستای حسن‌آباد در صورتی که خانه‌داری را شغل محسوب ننماییم، 42.09درصد می‌باشد و روند مهاجرت حدود 23.53درصد کل جمعیت آماری روستاست که بیشتر در محدوده‌ی سنی فعال هستند.

منبع اصلی درآمد در خانواده‌های این روستا شامل 4 منبع کارگری، کشاورزی، کاسبی و دامپروری می‌باشد و نوع الگوی مالکیت زراعی روستا بیشتر از نوع خصوصی است (35.38درصد). حدود 46.17درصد فاقد زمین کشاورزی می‌باشند.

مقالات محیط زیست (انتشارات ملی عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

نظرات بسته اند