چاپ رایگان کتاب

مقاله: طراحی چند هدفه شبکه توزیع آب شهری با استفاده از شاخص اطمینان پذیری فازی FRI (مطالعه موردی شبکه توزیع آب شهر خور) مرتضی یادگاری، کبری وریج کاظمی

0

عنوان مقاله: طراحی چند هدفه شبکه توزیع آب شهری با استفاده از شاخص اطمینان پذیری فازی FRI)(مطالعه موردی شبکه توزیع آب شهرخور) واتر جمز

نویسندگان: مرتضی یادگاری، کبری وریج کاظمی

چکیده:

با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در طراحی های شبکه توزیع با توجه به شرایط توپوگرافی محل، تامین فشار مناسب و رعایت اصول هیدرولیکی و پارامتر های تاثیرگذار بر آن می باشد و از طرفی کاهش هزینه های اجرا و بهره برداری پروژه  نیز مد نظر می باشد، در این تحقیق سعی شده  تا با بکارگیری منطقی فشار ،مابین کمترین و بیشترین رنج فشار مجاز شبکه و با استفاده از یک نوع جنس لوله و با استفاده از 4 سناریوی طراحی و نیز بهینه سازی هزینه های اجرا و بهره برداری با استفاده از ضوابط هیدرولیکی سیال و بدون استفاده از تجهیزات کاهنده فشار نسبت به کاهش فشار اقدام گردد.

طراحی شبکه موجود بر اساس نرم افزار WATER GEMS مدلسازی شده است همچنین فشار در شرایط پیک مصرف مابین 14 تا 40 متر ارتفاع آب در نظر گرفته شده است.

نتایج حاصله نشان داده در 4 سناریو مورد مطالعه ،وضع موجود (با توجه به اصلاح هیدرولیکی شبکه مابین سال 91 تا 94) بعنوان گزینه برتر معرفی می گردد.

بانک مقالات محیط زیست (مرکز مهندسی عطران: دوره تخصصی واتر جمز)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید: