چاپ رایگان کتاب

مقاله: مطالعه عملکرد زیست محیطی سازه‌های عرضی در احیای رودخانه (سحر امینی سولا، محمدرضا مجدزاده طباطبایی، محمدرضا کاویانپور، کمال امینی سولا، سعیده امینی سولا)

0

عنوان مقاله:

مطالعات میدانی و آزمایشگاهی عملکرد زیست محیطی سازه‌های عرضی در احیای رودخانه

نویسندگان: سحر امینی سولا، محمدرضا مجدزاده طباطبایی، محمدرضا کاویانپور، کمال امینی سولا، سعیده امینی سولا

چکیده:

پديده هاي ريخت شناسي يا مورفولوژيك، مجموعه خصوصيات شكلي و ظاهري حاكم بر رودخانه هاي آبرفتي است كه هر رودخانه از تمام آن خصوصيات و يا برخي از آنها پيروي مي كند.

اين پديده ها و روابط حاكم بر آنها و تناوب و تراكم هر كدام، بيانگر چگونگي رفتار ريخت شناسي رودخانه مورد نظر و ميزان تغييرات و پويايي آن در طول مكان و زمان مي باشد.

ويژگي هاي جريان مانند ميزان بده، تداوم، شدت و تغييرات آن از عوامل مهم تاثيرگذار بر ريخت شناسي در رودخانه‌ها است.

رژيم هاي سيلابي با تغييرات زياد شرايط كاملا متفاوتي را نسبت به رژيم هاي يكنواخت، حتي در شرايط مساوي بودن حجم جريان سالانه، ايجاد مي كند.

امروزه ساماندهی رودخانه عبارت از بهبود سیستم رودخانه در یک بازه معین (شامل مقطع اصلی و گستره زیستابی دو بال ساحلی رودخانه) با اهداف چند منظوره است.

در مجموع این اهداف، رفع و یا تعدیل مشکلات ناشی از رفتار رودخانه در شرایط طبیعی و موجود آن و یا ناشی از عکس العمل رودخانه به تغییرات ایجاد شده در سیستم زیستابی رودخانه مورد نظر قرار می­ گیرد.

حفاظت رودخانه در برابر فرسایش و تخریب ناشی از جریان آب با استفاده از آبشکن‌ها از جمله روش‌های متداول در مهندسی رودخانه تلقی می­ شود.

مکانیزم عملکرد آبشکن به این صورت می‌باشد که با هدایت جریان به سمت محور رودخانه از ایجاد جریان قوی در طول ساحل جلوگیری کرده و مانع فرسایش ساحل رودخانه می‌گردد.

همچنین با کم شدن سرعت جریان در محدوده بین آبشکن‌ها، به دلیل افت اصطحکاکی و جریان ثانویه از تشکیل جریان گردابی، ظرفیت حمل رسوب جریان کاهش یافته و در نتیجه باعث رسوب گذاری در این محدوده می‌گردد…

بانک مقالات گروه عطران

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button