چاپ رایگان کتاب

مقاله: معرفی روش های کاربردی مدلWeapدر محاسبه نیاز آبی منطقه (هیرو امینی، هیرادعبقری، سعید زارع)

0

عنوان:

معرفی روش های کاربردی مدلWeapدر محاسبه نیاز آبی منطقه

نویسندگان:

هیرو امینی، هیراد عبقری، سعید زارع

چکیده:

آب ، برای زندگی، توسعه زیست محیط ، منبع گرتی ها و ضروری است. و بسته به نحوه ی مدیریت ، میتواند عامل مرگ و با زندگی باشد. سازمان ملل پیش بینی کرده که اگر نرخ کنونی مصرف آب ادامه پیدا کند، تا سال ۲۰۲۵ میلادی، نزدیک به یک سوم از جمعیت جهان از کمبود مزمن آب رنج خواهند برد.
تغییرات دما و بارش نتایج افزایش غلظت گازهای گلخانه ای است که بر روی فرایندهای هیدرولوژیکی ، و منابع آب موجود برای کشاورزی ، جمعیت، صنایع و معادن تاثیر خواهد گذاشت.
در سرزمین های خشک خاورمیانه مردم درک بهتری از کمبود آب دارند. در ایران ساخت تاسیسات آبی و مدیریت منابع آب از قدمت بسیار بالایی برخوردار است. ایران جز کشورهای خشک و نیمه خشک جهان است که به دلیل رشد جمعیت ، گسترش شهرنشینی ، و توسعه بخش های کشاورزی و صنعت، پیوسته با افزایش تقاضای آب مواجه بوده است.
اگر میانگین بارندگی کره زمین را که حدود ۸۶۰ میلی متر تخمین زده شده است را با میانگین بارندگی ایران مایسه کنیم که معادل ۲۴۰ میلی متر است ملاحضه خواهد شد که بارندگی در ایران حتی کمتر از یک سوم میانگین بارندگی سطح دنیا است.
همچنین در مباحث مدیریت منابع آب و تخصیص و تقاضای آب باید بدانیم روش های سنی مدپربت، قابلیت های گذشته خود را از دست داده اند، این امر ایجاب مینماید تا با راهکارهای جدید و استفاده از فناوری های نو نسبت به انتخاب طرح ها اقدام شود.
ساختار اطلاعات و جزییات مدل را میتوان با توجه به نیازهای موجود معرفی نمود برای کار با مدل Weap مراحل زیر انجام می گردد :
تعریف طرح شامل دوره و گام های زمانی ، مرزهای مکانی، مولفه های سیستم و تنظیمات مربوط هرساله معرفی می شوند.

    1. وضعیت فعلی با سال پایه شبیه سازی که این مرحله را میتوان گام واسنجی مدل در نظر گرفت. اطلاعاتی شامل نیازهای آبی ، اطلاعات مربوط به سازه ای آبی ، دبی های رودخانه در ایستگاه ها ، سطح های زیر کشت و نیاز آبی آنها وارد مبدل می شوند
    2. سناریوهای طرح: که در این مرحله مجموعه ای از سیاست و تغییرات آینده تعریف میشود.
    3. ارزیابی مدل: مرحله پایانی که با توجه به سیاست ها نتایج تعیین میگردد.

 ۲- قابلیت های نرم فزار:
به دلیل امکاناتی که در مدل وجود دارد کاربر میتواند مدل و طرح مورد نظر خود را برای نرم افزار تعریف کند.

  1. تحلیل مولفه ای بیلان منابع آب سطحی و زیرزمینی در مقیاس محدوده های مطالعاتی و کل حوضه آبریز: که آبهای سطحی رودخانه ها و انشعابات از طریق گره های رودخانه ای به هم متصل میشوند. گره ها شامل مخازن ، نقاط اندازه گیری جریان و خزن محلی است و نقاط آب زیرزمینی شامل جریان طبیعی نفوذ از طریق آبخیزهای بازگشت آب تصفیه خانه ها میباشد.
  2.  ارتباط با نرم افزار GIS : که به کمک آن شماتیک طرح و جانمایی سیمای طرح انجام می پذیرد.
  3.  تعيين سهم مناطق مختلف از منابع آب حوضه آبریز در مدل این امکان فراهم است که نیازها به صورت یک عدد که در برگیرنده تمام نیاز هاست و یا به صورت جدا وارد مدل گردد شامل نیاز کشاورزی ، شرب، صنعت.
  4.  قابلیت زمانی نرم افزار: در این مدل ، توسط کاربر، سالی به عنوان سال پا به انتخاب می شود و با گام های زمانی را تغییر میدهد.

دانلود مقاله (نشر عطران)

مقاله مذکور دارای نشان ثبت ملی از سازمان اسناد بوده و مورد تأیید دبیرخانه دائمی مرکز عطران می باشد. پل ارتباطی انتشارات عطران ۶۶۱۹۱۰۰۰-۰۲۱ و پشتیانی تلگرام آنلاین ۰۹۱۰۸۱۷۲۸۹۶ می باشد. جهت دانلود فایل مقاله بر روی گزینه “خرید” کلیک نمایید:

Call Now Button