چاپ رایگان کتاب

انتشارات عطران: ملیحه فراهانی – مترجم کتاب تصفیه فاضلاب قسیم (جلد 6)

0

ملیحه فراهانی – مترجم کتاب تصفیه فاضلاب قسیم (جلد 6)

بخشی از کتاب قسیم:
فاضلاب شهری، اصطلاح عمومی برای مواد زائد مایع جمع آوری شده از مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی شهر است. علاوه بر این جریان های پساب، آبهای زیرزمینی و روانابهای سطحی نیز ممکن است بصورت ناخواسته وارد سیستم جمع آوری فاضلاب شهری شوند. تمام این جریان ها با استفاده از یک سیستم فاضلاب به یک محل مرکزی برای تصفیه منتقل می شوند. تغییرات گسترده ای در جریان فصلی، روزانه و ساعتی در فاضلاب شهری وجود دارد و برای تعیین این تغییرات جریان و تعیین فاضلاب شهری از مقادیر مختلف جریان استفاده می شود.

سرفصل مطالب کتاب قسیم (تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب) جلد 6:

 • فن­اوری­ های متعارف و در حال ظهور برای مدیریت باقی­مانده­ ها استفاده می ­شود.
 • خصوصیات لجن شهری
 • سیستم ­های پردازش لجن، نمودارهای فرآیند و الزامات قانونی
 • روش ­های تغلیظ کردن لجن و طراحی حوض تغلیظ کننده
 • روش­ه های تثبیت لجن و تئوری و طراحی هضم لجن و استفاده از بیوگاز
 • روش­ه های آماده کردن و آبگیری لجن
 • آنالیز تعادل جرم مواد و تأثیر جریان ­های جانبی بر ویژگی­ های سیال ورودی فاضلاب
 • فن­اوری ­های جدید برای پردازش لجن
 • کودسازی از جامدات لجن
 • خشک کردن به کمک گرما، سوزاندن و سایر فرآیندهای تخریب لجن
 • کاربرد زمین از بیوسالیدها
 • دفع لجن توسط دفن زباله

لینک سفارش کتاب قسیم جلد 6

لینک سفارش کتاب قسیم جلد 7

Call Now Button