چاپ رایگان کتاب

مهدیه حیاتی مقدم (تخلص کاتریل هانیل ): نویسنده کتاب ” کاتریل هانیل ” انتشارات عطران

0

مهدیه حیاتی مقدم (تخلص کاتریل هانیل”: نویسنده کتاب “کاتریل هانیل” انتشارات عطران

امیر میکائیل .کاتریل هانیل حیاتی مقدم.متولد فروردین ۸۵ واسفند ۸۶ زاده اصفهان بهشت ثانی شهر علم وهنر مهد دانشمندان .این اولین کار من وبرادرم است.امیدوارم در این کار تجربه کسب کنیم وکتاب های بعدی با پختگی وتجربه ومهارت بیشتری نوشته شود.
به دانش گرای و بدو شو بلند.
چو خواهی که از بد نیایی گزند
زبانش در بی نیازی بجوی وگرنه سختی آید به روی.

مهدیه-حیاتی-مقدم-تخلص-کاتریل-هانیل-نویسنده-کتاب-کاتریل-هانیل2

سخن نویسنده

این اولین کتاب من و برادرم می باشد. ما از یک خانواده معمولی هستیم که تصمیم گرفتیم قسمتی از تاریخ کشورمان و همچنین آشنایی با کتاب شاهنامه فردوسی را به صورت  ساده و طراحی برای دوستان هم سن خودمان بنویسیم.

اسم من کاتریل هانیل: کاتریل به معنی خدا تاج سر من است

هانیل: به معنی شکوه و جلال خداوند

برادرم میکائیل: کیست مانند خداوند

تقدیم به پدر و مادرم با همه وجود

تقدیم به دوستان خوب و مهربانمان:

خاله سحر، خانم مهندس شیرین چگانی و خانم دکتر فیروزه نفیسی

مهدیه-حیاتی-مقدم-تخلص-کاتریل-هانیل-نویسنده-کتاب-کاتریل-هانیل3

خانه تکانی

میانه ی ماه بهمن کم کم خانم ها شروع به تمیزی خانه، خرید لوازم خانگی و شستن فرش ها و….. و بر این عقیده داشتند که نباید هیچ گونه آلودگی از سال گذشته برخاک باقی بماند و آذوقه نوروز راهم فراهم می کردند و سبزه  می کاشتند.

ایرانیان بر این باور بودند که فروهرها که سالی یکبار در آستانه فروردین ماه به خانه برمی گردند اگر خانه تمیز و پاکیزه باشد برای برکت خانه  و شادکامی خانواده دعا می کنند.

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی         از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا روکه از دامن غبار غم بیفشانی      به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

(حافظ)

مهدیه-حیاتی-مقدم-تخلص-کاتریل-هانیل-نویسنده-کتاب-کاتریل-هانیل4

لینک خرید کتاب ” کاتریل هانیل” به قلم ” مهدیه حیاتی مقدم”

Call Now Button