چاپ رایگان کتاب

نازنین زهرا جوادی پور: (شاعری با گیسوان بلند) نویسنده کتاب “ظلم باران” انتشارات ملی عطران

0

نازنین زهرا جوادی پور: (شاعری با گیسوان بلند) نویسنده کتاب “ظلم باران” انتشارات ملی عطران

دختری زاده ی زمستانم
که از سوز نمی ترسد
آری
قلمم هم مسیر عشق شد
و
من را با خودش به دنیای شعرهای عاشقانه برد
به رویایی از جنس تخیل
به دنیای قصه ها و غصه ها
به روزهایی که شاعر شدن در نگاهم موج میزد
آری
دخترکی شیطون اما
بانگاهی متفاوت به محیط اطراف اش

نازنین-زهرا-جوادی-پور--(شاعری-با-گیسوان-بلند)-نویسنده-کتاب-باران-ظلم-نشر-ملی-عطران-0

همین
باعث شد که من از۱۴ سالگی به سمت نوشتن سوق پیدا کنم و راهی دریای خیال شوم…
یکی از روز هایِ پاییز اتفاقی به همراه دوست نویسنده ام به انجمن شعر و داستان رفتم
که در همان لحظه کارتی در یافت کردم و به دنیای نوشتن دعوت شدم
آن روز با تک تک ثانیه هایش برایم تجلی از شکوفا شدن ذهنم بود با ایده های ناب
ایده ای که همچنان ادامه دارد و در قلب و روحم به جرقه ای تبدیل شد
به اسم عشق….
ومن اینگونه توانستم صدای دلم را با قلمم همراه کنم و شاعری شدم با گیسوانِ بلند با سبکی نو و چشمانی پر از امید به تحقق ِ عشقی واقعی.

نازنین زهرا جوادی پور
(شاعری با گیسوانِ بلند)

8 -نازنین-زهرا-جوادی-پور-نویسنده-کتاب-ظلم-باران-انتشارات-ملی-عطران

عطر هم آغوشی

روز هایی شاد شروع می شوند

که

عطرت با هم… آغوشی

یکی شود

و

بوسه ای غافلگیر کننده بر لبانم

آری

قصه ی عاشقانه ی ما

تکرار افسانه لیلی و مجنون است

و من

لیلی هستم

در انتظار دستانت

خدایا

وصال را برسان

Call Now Button