چاپ رایگان کتاب

ناصر همت افزا: کتاب اصول بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب (انتشارات عطران)

0

بر پايه‌ شواهد تاريخي، هسته‌ اوّليه‌ زندگي اجتماعي و اساس نخستين تمدن بشري در كنار رودخانه‌ها، درياها و چشمه ‌سارها شكل گرفته است. افزايش جمعيت شهرها، پيشرفت صنايع، بالا رفتن سطح فرهنگ و بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم جوامع مختلف، اهميت و نياز به آب را صد چندان نموده است.

همزمان با تحولات فوق، مشكلات مربوط به توليد فاضلاب و اثرات زيست محيطي ناشي از آن ابعاد گسترده‌اي به خود گرفت. به همين منظور تفكر ايجاد شبكه‌هاي جمع‌آوري، انتقال و تصفيه‌ فاضلاب‌‌ بوجود آمد. از این رو زیرساخت های آب و فاضلاب جزء حیاتی ترین طرح‌هاي عمراني كشورها هستند. تعيين و برآورد نيازهاي آبي يك اجتماع به خصوص براي كشور ما كه به لحاظ كمبود آب در تنگنا قرار دارد، اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. ميزان مصرف آب و تولید فاضلاب در اشكال مختلف تابع عوامل گوناگوني از قبيل شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اقليمي جامعه‌ مورد مطالعه بوده و ايجاب مي‌نمايد مطالعات وسيعي در باب شناخت خصوصيات مذهبي، آداب و سنن، اخلاقيات و توانايي‌هاي مردم جامعه، در نحوه‌ بهره‌برداري و شكل مناسب استفاده از آب، صورت پذيرد. در مطالعات مرتبط با طرح های فاضلاب عومل مختلفی از قبیل: دوره طرح، جمعیت سال هدف، میزان فاضلاب تولیدی، محدودیت های قانونی طرح، درجه تصفیه فاضلاب، نوع فرآیند، اقتصاد طرح و ارزیابی زیست محیطی دارای اهمّیت است.

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button