چاپ رایگان کتاب

نشرملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره چهل و سه؛ فروردین ماه ـ 1399

0

نشرملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره چهل و سه؛ فروردین ماه 1399 ـ طبیعت در فضا

تـاثیـر مدیـریت مشتـری بـازاریــابـی الـکتــرونیـکـی
خدیجه محمدجانی
شروین فتحعلی زاده
دکتر محمدرضا بابایی

برنـد ملـی و برند مـلت؛ اختـلاطـی ابهــام گونه در کاربرد
 مهدی افضلیان
محسن ذبیحی جامخانه

ارزیابی کمـی ریسـک و مـدلسازی پیامد حریق
امیرحسین دوامی مریم خاکی

 مطالعه نتایج استقرار نوآوری و انتقـال فن آوری هـای نویـن بر عملکـرد سـازمـاني شـرکت متـروی تهـران
دکتر عادل علاف صالحی

بـررسی قابـلیت های نرم افزار
خسرو اشرفی علیرضا پورخباز
سعیده اناوی

مدیـریت گـام به گـام بازاریـابی در ارتبـاط بـا مشتـریـان
وحید علیزاده
محمد رضا کاظم پور

بررسی تاثیـر یون کـادمیـوم بر فعـالیت آنزیم لاکـتــو پــراکسیــداز
حمیده خباز جلفایی
نصرآبادي
حسین طا

من به عنوان یک برادر و یک دوست به تو اطمینان می دهم که تو را با تمام وجودم درک می کنم. من خصوصیات خوب تو را مانند پنج انگشتم می شناسم و برای آنها عمیقاً ارزش و احترام قائلم. برای اثبات این ادعا اگر بخواهی حاضرم این خصوصیات طبیعت در فضا را بشمارم. من فکر می کنم تو مهربان، بزرگمنش، فداکار و آماده برای بخشش آخرین ریالت هستی. هیچ حس حسادت یا نفرتی نداری. ساده دل هستی و برای آدم و حیوان دل می سوزانی. تو قابل اعتماد هستی، به دور از بدجنسی و فریبکاری. تو از عالم بالا نعمتی داری که دیگران ندارند: تو با استعدادی. این استعداد، تو را بالاتر از میلیونها آدم دیگر قرار می دهد، چراکه بر روی کره زمین از هر دو میلیون نفر فقط یک نفر هنرمند است. استعداد تو، متمایزت می کند: تو حتی اگر یک وزغ یا رطیل هم بودی باز هم مردم به تو احترام می گذاشتند، چرا که استعداد همه چیز را تحت الشعاع قرار می دهد.تو فقط یک مشکل داری که همه بدبختی و درد و مرض تو ناشی از آن است. آن بی فرهنگی شدید توست.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 1000000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button