چاپ رایگان کتاب

نشرملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره چهل و دو؛ اسفند ماه ـ 1398

0

نشرملی عطران: ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره چهل و دو؛ اسفند ماه ـ 1398 ـ چگونه با فرهنگ باشیم؟

 ارزیابی و بررسی مقایسه ای استرس شغلی در مشاغل بیمارستان جم، شهر تهـران
عصمت صادقی پور
ابراهیم کریمی سنگ چینی

تجزیه و تحلیـل صادرات گاز طبیعـی در بازارهای جهانی و موقعیتهای صادراتی گاز ایــران در جهــان
محبوبه فتاحی
علیرضا رسد

بررسی زیر شاخه های عامل های اصلی در پروژه های ساختمانی
محمد مهدی خبیری
محمد واعظی جز

روتین صنعتی در ارزیابی ریسک فعالیت فازی FMEAصنایع دریایی بر اساس تکنیک
حمیدرضا سلطانی
محمدکاظم عباسی
مجتبی دادخواه

نقش مسئولیت اجتماعی در حفاظت محیط زیست و توسعه با تاکید بر تولید پاک، پایدار در سطوح فردی و سازمانی های محیط زیستی مسئولیت عواقب و نوآوری
لعبت زبردست

تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با متغیر میانجی مدیـریت کیفیت جامع
سید ابوالقاسم سلیمانی بافقی
سید محمد طباطبایی بافقی
محمود تفکری بافقی

نقش کمیسیون های ماهیانه پیشگیری از سـوانح در بـروز حـوادث ریـلی
حسین کمالی

استفاده مجدد و بهینه از کنده های حفاری ناشی از حفاری چاه های نفت و گاز
کوشا شوشتري اخوان

چگونگی بررسی سوانح ریلی بطور معمول سوانح ریلی به نسبت سایر سوانح و حوادث از فراوانی کمتری برخوردار می باشند به همین دلیل سفر با قطار به عنوان یکی از امن ترین اشکال سفر و گردشگری محسوب می شود. البته این نسبت را باید با میزان سوانح رانندگی که در ایران سالانه بیش از بیست هزار نفر را به کام مرگ می کشاند، مقایسه کرد. سیستم ها و دستگاه های ناظر بر واگن های حمل و نقل ریلی به گونه ای برنامه ریزی می شوند که اصولا تصادف یا سانحه ای رخ ندهد.با این همه این اتفاق در بعضی مواقع به وقوع می پیوندد و با توجه به تعداد زیاد افراد و همچنین تناژ بالای کالاهای حمل شونده توسط قطارها، هرگونه سانحه ای به سادگی می تواند به یک فاجعه و حادثه دردناک تبدیل شود.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 1000000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button