چاپ رایگان کتاب

نشر عطران: کتاب ” اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی ( نگاهی به اخلاق سیاسی اسطوره ها)” به قلم ” کریم رضائی زاده”

0

اخلاق

اخلاق ملکه نفساني است که افعال به آساني و بدون تأمل و درنگ از آن صادر مي‌شود. (مرتضي مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم: 123)

مقيد شدن به عاملي دروني که انسان را به نيکي‌ها سوق داد، و از بدي‌ها برکنار مي‌نمايد. (محمدتقي جعفري، اخلاق و مذهب: 62)

اخلاق در لغت جمع «خُلق و خُلُق» است.«خُلق» به معنای هیأت و شکل وصورت است که انسان با چشم می‌بیند.

«خُلُق» به معنای قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده می‌شوند.بنابراین می‌توان گفت: «اخلاق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است (مکارم شیرازی 1376: 24).

امّا دربارۀ فایدۀ علم اخلاق، ملا احمد نراقی در معراج السعاده فایدۀ آن را تهذیب اخلاق می داند و در این زمینه چنین می نویسد:

«فایدۀ علم اخلاق پاک ساختن نفس است از صفات رذیله و آراستن آن به ملکات جمیله که از آن به تهذیب اخلاق تعبیر می شود و ثمرۀ تهذیب اخلاق رسیدن به خیر و سعادت ابدیت است و باید دانست که سعادت مطلق حاصل نمی شود مگر به این که صفحۀ نفس در جمیع اوقات از همۀ اخلاق ذمیمه مُعَرّا و به تمام اوصاف حسنه مُحَلّی باشد (ملا احمد نراقی، ص 1920.)».

امام خمینی (ره) نیز با بیان دو نشئه یا دو عالم برای انسان توصیه می کند که انسان یک یک اخلاق فاسده را از مملکت روح خود بیرون نماید و در جهاد با نفس که همان «جهاد اکبر» است پیروز شود.

سیاست

سياست در معناي خاص، همان هنر راهبري يک دولت است. (ر. ک: علي آقابخشي، مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي) يا تدبير و چاره‌جويي در ادارة کشور، براي حفظ حاکميت در دو مرحلة امنيت داخلي و استقلال خارجي. (دارابکلايي، نگرشي بر فلسفة سياسي اسلام: 21)

سياست در معناي عام، شامل هر نوع روش اداره يا بهبود امور شخصي يا اجتماعي است. سياست از نظر اسلام، نوع اداره جامعه انساني و هدايت او به سمت تعالي است. قرآن مي‌فرمايد:

وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما [مردم را] هدايت مى‏كردند. (انبياء: 73)

در تبييني زيبا در سيره علوي، سياست‌ورزی حاکم جامعه در اداره امور به هدايت تعبير شده است.

نوبت چاپاول
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button