چاپ رایگان کتاب

نشر عطران: کتاب “از سیر تا پیاز اجرای کسب و کار خانگی” به قلم “نوشین دلیر”

0

چگونگی راه اندازی کسب و کار خانگی مجله آمارد:

در سال ۸۹-۹۰ زمانی که دانشجو بودم، اولین طرح مشاغل خانگی استان را ارائه دادم به عنوان: طرح پشتیبان کارهای خانگی روستایی.

این طرح توانست در جشنواره شرکت و مورد بازدید مسئولین وقت قرار گرفت.

اما از آنجایی که سیستم اداری کندی داشتیم، این طرح با اشتغال زایی ۱۷۰ نفر نتوانست اجرایی شود!

یکی از دلایلش عدم بودجه مناسب به این طرح اشاره کرد و همچنین نبود سیستم درست پشتیبانی دستگاه های دولتی در حوزه مشاغل خانگی.

با تمام تجربه های این طرح برنامه که براش زحمت کشیدم رو برای مدتی کنار گذاشتم و مجدد پس از سال ها دوباره به فکر راه اندازی مشاغل خانگی افتادم و این بار اجرای کسب و کار با اسم مجله آمارد.

داستان آمارد:

از آن تاریخ سال ها گذشت (حدود ۷ سال از فعالیت کسب و کارهای کوچک ) و تصمیم گرفتم شخصاً به فکر راه اندازی سیستم آموزشی اصولی مشاغل خانگی باشم و اکوسیستم مشاغل خانگی را پیاده سازی کنم.

از این رو با کمک جمعی از بچه ها توانستم تیمی را در حوزه مشاغل خانگی پیاده سازی کنم و آموزش هایی را در اختیار کاربران در فضای آنلاین قرار دهم.

مجله آمارد بر اساس برنامه ای که در سال ۹۷ برای شما انجام داده و بر اساس تجربه قبلی این تیم، قصد این را دارد که به معرفی و بررسی مشاغل خانگی بپردازد.

ما قصد داریم با توجه به مهارت ها و سرمایه های انسانی، مالی، تخصص و محیط اجرای شغل، به شما پیشنهادات مناسبی ارائه دهد.

برنامه جدی ما این است که برای بهبود و توسعه کسب و کارهای کوچک و خانگی، تلاش مضاعفی از خود نشان دهیم.

ما چه برنامه ای را در پیش گرفتیم؟

تصمیمی که این روزها در گوشه و کنار این سرزمین به چشم خودم بارها دیده و لمس کردم.

چیزی که خیلی ها در کسب و کارشان ندارند، عدم شناخت و مهارت کافی از مشاغل و کسب و کارهای خانگی و کوچک است!

نوبت چاپ: اول
قیمت روی جلد: 700000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button