چاپ رایگان کتاب

کتاب بهداشت ایمنی و نقش رسانه در بحران های آبی (نویسنده: عباس علاف صالحی و نرگس علی پور اصطهباناتی)

0

فهرست مطالب

درباره کتاب

فصل 1 (مقدمه)

فصل 2 (حوادث اضطراری در نواحی سردسیر)

فصل 3 (تأمین آب)

فصل 4 (رعایت اصول بهداشتی (بهسازی))

فصل 5 (مباحث فنی)

فصل6 (پیامدهای انسانی)

فصل 7 (اطلاعات بیشتر)

فصل 8 (هایپوترمیا و سرما زدگی بافت بدن)

فصل 9 (پیام رسانی)

فصل 10 (پیشینه ارتباط با خطر)

فصل 11 (احساس خطر و تهیه پیام)

فصل 12 (پیام نگاری- طراحی و ساختار)

فصل 13 (آلودگی آب (کریپتوسپوریدیوم)

فصل 14(واژه نامه)

نوبت چاپ: اول

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی نشر عطران:                66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button