چاپ رایگان کتاب

نشر عطران: کتاب “زودآموز آب و فاضلاب- استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب ” اثر “سایه مهری”

0

پیامدهای بزرگ مربوط به کاربرد دوباره پساب

نگرانی های بهداشت عمومی و ایمنی و محیط زیست پیامدهای بزرگ کاربرد دوباره پساب است.

سیستم های پالایش فاضلاب در دسترس کنونی به خوبی درک شده، کارساز و با اطمینان هستند.

این وسیله ها توانایی ساخت پساب با هر کیفیت دلخواهی را دارا می باشند.

با این حال، هنوز هم نگرانی از تندرستی و ایمنی درازمدت انسان و خطرهای زیست محیطی است که برای پالایش کردن بسیار دشوار هستند.

برای همین دلیل ها، کاربرد دوباره فاضلاب در بسیاری از موارد پذیرفته نشده است.

پارامترهای کیفیت آب بازیافت شده

نگرانی های بزرگ درباره آب بازیافت شده، ترکیب های باقی مانده پس از پالایش است.

این ترکیب ها به عنوان پارامترهای معمول و نامعمول و ترکیب های نوپدید دسته بندی می شوند.

پارامترهای معمول عبارتند از: pH BOD، TSS، نیتروژن، فسفر و ارگانیسم های بیماری زا. پارامترهای نامعمول عبارتند از TDS، آفت کش ها و آلیاژهای نسوز، سورفکتانت ها و فلزها.

ترکیب های نوپدید یک گروه شگفت آور از مواد شیمیایی است که به صورت گسترده توسط همگان به کاربرده می شود.

آن ها شامل فرآورده های مراقبت دارویی و شخصی (PPCP) می باشند. این فرآورده ها عبارتند از:

1- داروهای نسخه ای و غیر نسخه ای مانند هورمون های کنترل زایمان و دیگر اختلال های غدد درون ریز، آنتی بیوتیک ها، هورمون های استروئیدی، داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی و ضد درد و

(2) صابون ها، فرآورده های مراقبت از پوست، دورکننده های حشره، کرم های ضد آفتاب و فرآورده های آرایشی.

ترکیب های نوپدید دیگرعبارتند از داروهای دامپزشکی، مواد شیمیایی کشاورزی و فرآورده های مراقبت از چشم انداز مسکونی.

این ترکیب ها بسیار زیست فعال هستند و در غلظت های بسیار پایین (μg / L یا ng / L) در محیط رخ می دهند.

PPCP ها به عنوان ترکیب های نوپدید نگرانی های خطرناک را در سال های کنونی بال برده است.

آنها به کارهای درمانی همگانی (POTWs) از راه فاضلاب شهری منتقل می شوند و به طور کامل حذف نمی شوند. پیامدهای بهداشتی PPCP ها به گونه ناچیز درک نمی شود؛

دلیل های اصلی عبارتند از:

(1) آن ها در اندازه های بالا در خانه ها به کاربرده می شوند؛

(2) اثرهای ناخوشایند زیستی دارند وبرخی از PPCP ها شاید واکنش های هم افزایی پدیدآورنده پیامدهای بسیاری داشته باشد؛ و

(3) آنها اثرهای منفی محیطی را بر زندگی آبزیان حتی در غلظت های بسیار پایین پدید می آورند.

برخی از این پیامدها ماهی های زنانه، یعنی ماهی های نر دارای برخی ویژگی های زنانه هستند و مردانه شدن ماهی هاهستند.

فرآورده هایی که بیش ترین نگرانی را دارند، آنتی بیوتیک ها و هورمون های استروئیدی هستند.

آنتی بیوتیک ها باعث بیماری زاهای مقاوم می شوند و هورمون های استروئیدی شاید در زایش و رشد و پیشرفت سامانه های زنده دخالت کنند.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 600000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button