چاپ رایگان کتاب

نشر عطران: کتاب “زودآموز آب و فاضلاب- طراحی واحد انعقاد و لخته سازی در تصفیه ” نویسنده“بهناز صیامی”

0

انعقاد شیمایی و ترسیب

انعقاد شیمیایی، لخته‌سازی ذرات کلوییدی را به لخته‌هایی باقابلیت ته‌نشینی خیلی آسان در فرآیند تصفیه اولیه ارتقاءیافته‌ی شیمیایی (CEPT) افزایش می‌دهد.

برخی از مواد شیمیایی با اصلاح شیمیایی یا فیزیکی سبب انحلال‌پذیری بسیاری از جامدات غیرمحلول و ترسیب می‌شوند؛

بنابراین، بازده‌های حذف TSS،  و فسفر کل (TP) افزایش می‌یابند. حذف‌های معمول این اجزاء در جدول 1 به‌صورت خلاصه بیان‌شده‌اند مزایای بهبود ترسیب از طریق مواد شیمیایی عبارت‌اند از (الف) بازده‌های حذف بیشتر، (ب) توانایی استفاده از میزان سرریز سطحی بالاتر برای حوضچه ترسیب و (ج) عملکرد باثبات‌تر حوضچه.

معایب این فرآیند عبارت‌اند از (الف) افزایش تولید لجن (ب) ضخیم شدن و دشوار شدن عمل خالی کردن آب از آن (ج) و افزایش هزینه عملیاتی و نگهداشت آن.

توصیف فرآیند لخته‌سازی و انعقاد: ذرات کلوییدی نسبت مساحت سطح به حجم خیلی بزرگی دارند.

درنتیجه نیروی جاذبه، تأثیر اندکی روی رفتار آن‌ها دارد. علاوه بر این، اغلب ذرات کلوییدی به‌صورت الکتریکی شارژ می‌شوند و بنابراین معلق و در حال حرکت می‌مانند[1] که به این حالت، پایداری کلوییدها گفته می‌شود.

لخته‌ها با ترکیبی از سه مکانیسم ناپایدار می‌شوند: (الف) فشردگی لایه دوگانه[2] (ب) اتصال میان ذرات و (ج) شبکه کردن در ترسیب. ذرات کلوییدی ناپایدار شیمیایی، پس از تشکیل لخته به‌تدریج بی‌حرکت یا منعقد می‌شوند تا رشد تشکیل لخته‌های سرسوزنی شکل افزایش یابد.

معمولاً نمک‌های آهکی و فلزی مانند آلویم (سولفات آلومینیوم)، کلرید آهن (III)، سولفات آهن (III)، کلرید آهن (II) و سولفات آهن (II) به‌عنوان لخته‌ساز بکار گرفته می‌شوند.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این مواد شیمیایی در جدول 2 ارائه‌شده‌اند. دستگاه آزمایش جار استاندارد برای بررسی عملکرد و بهینه کردن دوزاژ شیمیایی استفاده می‌شوند.

در سال‌های اخیر، پلیمرها (ترکیبات آلی زنجیره بلند مولکولی) در ترکیب یا به‌جای نمک‌های فلزی برای افزایش فرآیند لخته‌سازی و انعقاد استفاده می‌شدند.

علاوه بر این، پلیمرهای آلوم مانند کلرایید پلی آلومینیوم، کلروهیدرات پلی آلومینیوم و سولفات پلی آلومینیوم محبوبیت پیدا کرده‌اند. واکنش‌های استکیومتری شیمیایی میان نمک‌های قلیایی و آهکی و فلزی توسط معادله های 1 تا 4 به دست می‌آیند.

[1] پیوندهای الکترواستاتیک ناشی از تغییرات مشابهی هستند که کلویید‌ها را دفع می‌کنند. پیوندهای وان در والس به دلیل جاذبه میان این توده‌ها هستند.

[2] بار سطحی روی کلوییدها یون‌های بار مخالف را جذب می‌کند که به عنوان یون‌های مخالف شناخته می‌شوند (هیدروژنی یا سایر اثرات).

این یک لایه دفاعی یا لایه سخت مجاور ذره و یک لایه منتشر به دلیل بار الکتریکی نامتقارن مولکول‌های آب را تشکیل می‌دهد. به این دو لایه، لایه دوگانه گفته می‌شود.

نوبت چاپاول
قیمت روی جلد: 700000 ریال (ارسال پستی رایگان)
جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی انتشارات عطران:     66191000 -021
شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته):  09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button