چاپ رایگان کتاب

نشر عطران: کتاب پارامترهای کیفی آب رودخانه های ایران (نویسندگان: علیرضا پارسا، سید احمد میر باقری، رحمان پارسا

0

چکیده:

رودخانه جاجرود یکی از مهمترین رودخانه‌های استان تهران می‌باشد که آب شرب بیش از 30 درصد مردم تهران را تأمین می کند که در نتیجه حفظ کیفیت آب و سلامت آن و تعیین منابع و آثار زیست محیطی آن بسیار مهم و منطقی خواهد بود و یکی از مهمترین و قویترین ابزارهای مدیریتی برای این کار استفاده از مدلهای کامپیوتری برای شبیه سازی پارامترهای کیفی آن از جمله  BOD، DO، نیتریت و نیترات می‌باشد.

در ابتدا اجرای یکسری اقدامات اولیه از جمله تعیین یک بازه زمانی نمونه برداری کیفی از آب رودخانه و همچنین تعیین طول مشخصی از رودخانه جهت نمونه‌برداری و مطالعه ضروری است. در این پژوهش هدف ، بررسی پارامترهای کیفی رودخانه جاجرود از جمله BOD، DO، نیتریت و نیترات و مدل سازی این پارامترها به کمک رگراسیون و شبکه های عصبی بوده است.

برای این منظور بازه مورد نظر از ابتدای روستای گرمابدره تا ابتدای ورودی دریاچه سد لتیان با طول تقریبی 30 کیلومتر در نظر گرفته شد. که بزرگترین مشکل آن آلودگی به مواد آلی و میکروبی می‌باشد. شبیه سازی کیفی رودخانه جاجرود در طی 4 ماه در هر فصل (اردیبهشت ، مرداد ، آبان و بهمن) جهت مدلسازی چهار پارامتر نیترات، نیتریت، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی(BOD) و اکسیژن محلول(DO) توسط رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) صورت پذیرفت که برای این منظور از نرم افزارهای SPSS و  MATLABجهت مدسازی استفاده گردیده است.

نتایج به دست آمده نشان داد که مدل مذکور قادر است شبیه سازی را در حد قابل قبولی انجام دهد. همچنین رودخانه جاجرود به دلیل سرعت هوادهی بالا دارای ظرفیت خودپالایی مناسبی در طول مسیر خود است.

با توجه به نتایج خروجی پارامترهای BOD , DO مشخص می‌گردد که مقادیر این پارامترها حتی در شرایط کم آبی (تابستان) در وضعیت مناسبی قرار داشته است. نتایج برای سایر پارامترهای نیز به همین ترتیب می‌باشد که در فصل مربوطه به تفضیل بیان گردیده است.

کلید واژه‌ها : رودخانه جاجرود ، مدلسازی ،رگرسیون، شبکه عصبی، نیترات، BOD،  DO ، سدلتیان ، پارامترهای کیفی

نوبت چاپ: اول

قیمت روی جلد: 600000 ریال

جهت پاسخگویی به سؤالات و تهیه کتاب مربوطه می توانید از طریق گزینه خرید محصول و پل ارتباطی انتشارات عطران اقدام نمایید:

دفتر مرکزی نشر عطران:                66191000 -021

شماره تلگرام پشتیبانی (24 ساعته): 09108172896

انتشارات عطران 021-66191000 WWW.ATRANBOOK.IR

انتشارات عطران
021-66191000
WWW.ATRANBOOK.IR

Call Now Button